Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Protejarea producătorului agricol prin ASIGURARE

Putem spune că „agricultura te poate ridica sau coborî“, parafrazându-l pe prof. acad. Gh. Ionescu Şişeşti sau pe acad. Emilian Dobrescu, care în al său model de dezvoltare arăta că un an agricol bun poate aduce 1 bln euro la PIB României.
Agricultura este o ramură de mare importanţă a economiei României, angrenând 25-30% din forţa de muncă (populaţia activă). Din păcate, acest sector contribuie doar cu aproximativ 10% la formarea Produsului Intern Brut.

Potenţial agricol ridicat, performanţe modeste!

Potenţialul însemnat al agriculturii româneşti, precum şi creşterea preţurilor la produsele agricole pe plan internaţional ar putea menţine ridicat interesul investitorilor străini asupra acestui sector.

Modul de privatizare, fărâmiţarea proprietăţii funciare, crearea unui număr mare de producători autonomi neperformanţi, abandonarea unor exploataţii agricole şi a unor capacităţi de producţie agroalimentară optime, lipsa unui sprijin eficient din partea statului, dar şi a ofertelor de finanţare din partea băncilor, alături de absenţa unor mecanisme de piaţă adecvate au determinat transformarea agriculturii româneşti într-un sector de subzistenţă.

La acestea se adaugă factorii de mediu nefavorabili, care în ultimii ani au generat pierderi financiare semnificative producătorilor agricoli, fapt ce a făcut ca în multe cazuri să nu se poată relua procesul de producţie.

Dependenţa de condiţiile naturale
În perioada tranziţiei la economia de piaţă, agricultura a realizat o producţie cu o treime mai mică decât în aceeaşi perioadă înainte de 1989, fapt reflectat atât în diminuarea livrărilor de produse alimentare destinate populaţiei şi exportului, cât şi în creşterea importurilor şi a deficitelor din comerţul exterior.

Acestea au fost contextul şi constrângerile cu care s-a confruntat piaţa asigurărilor agricole în ultimii ani. Se cuvine făcută totuşi precizarea că adoptarea în 2002 a Legii nr. 381, care reglementează despăgubirea riscurilor catastrofale (seceta, inundaţiile, îngheţul), a oferit un impuls benefic pentru dezvoltarea în perspectivă a acestui segment al asigurărilor.

Modificarea Legii, un risc asumat

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează să modifice Legea nr. 381/2002 privind acordarea de despăgubiri în caz de manifestare a fenomenelor naturale catastrofale în agricultură, astfel încât pierderile generate de aceste evenimente să fie împărţite între stat şi asiguratorii care încheie poliţe de asigurări agricole. Companiile de asigurări susţin că nu au forţa financiară de a prelua riscuri precum seceta, îngheţul şi inundaţiile. În acest caz, cei care ar avea cel mai mult de suferit ar fi tot agricultorii, care ar rămâne cu pagubele nedecontate. De altfel, societăţile de reasigurare NU preiau riscurile catastrofale pentru România, condiţie „sine qua non“ pentru asigurare.

Finanţarea externă este crucială pentru agricultură deoarece sprijinul guvernului va fi modest în următorii ani, în paralel cu o creştere a presiunilor exercitate asupra cheltuielilor bugetare cu o componentă socială importantă.

Băncile s-au orientat cu precădere către clienţii mari şi într-o măsură mult mai redusă asupra celor mici, care ar trebui să fie principalii beneficiari ai programelor naţionale. Criza financiară internaţională nu reprezintă o veste prea bună pentru sectorul agricol intern.

Experienţa ţărilor dezvoltate a demonstrat că, fără o dezvoltare puternică a asigurărilor agricole, încercarea de realizare a unei agriculturi performante şi durabile este iluzorie.
Crearea unei agriculturi moderne presupune, aşadar, pe lângă existenţa unui sector de servicii asociate pentru agricultură, elaborarea unei legislaţii specifice pentru reglementarea şi finanţarea acesteia, precum şi dezvoltarea unui sector de asigurări pentru protecţia patrimoniului.

O piaţă tânără, de mare perspectivă

Piaţa Asigurărilor Agricole din România poate fi considerată încă tânără, în formare, dar de mare perspectivă în industria asigurărilor.

Asigurările agricole au crescut în anul agricol 2006-2007 la cca 17-18% din potenţialul existent, faţă de numai 12% în anul precedent. Acest impuls a fost dat în special de subvenţiile acordate pe hectar la unele culturi, la specii de animale, îndeosebi în toamna anului 2007, ca urmare a Ordinului Ministerului Agriculturii. Consider că, prin soluţionarea principalelor probleme din agricultură, se va putea ajunge la circa 40-50% din potenţialul real asigurabil în România, ceea ce este încă nesatisfăcător, comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană.

Această piaţă necesită produse corecte şi cu un echilibru privind raportul între preţul poliţei suportat de asigurat şi riscul din ce în ce mai ridicat în ultimii ani la culturile agricole, suportat de către Asigurator (societatea de asigurare), în paralel cu creşterea exigenţei Reasiguratorilor care manifestă deja unele reţineri privind subscrierea riscurilor agricole.

Demers pentru o concurenţă loială

De subliniat că Prima de asigurare la culturi agricole, conform cataloagelor stabilite în condiţiile de asigurare, în baza unor studii tehnico-economice şi a datelor statistice din ultimii 50 de ani, reprezintă circa 4-5% din suma asigurată în funcţie de zona de cultură şi riscurile luate în asigurare.

Ca urmare a unei concurenţe neloiale şi chiar neprofesioniste, pe piaţa românească a asigurărilor agricole se practică şi cotaţii de 1-1,5%, care de fapt nu acoperă nici cheltuielile de achiziţie şi administrare, suportate de asigurator. Aceasta face ca, la o rată de daune de peste 70% frecventă în ultimii ani, să se înregistreze pierderi substanţiale la societăţile de asigurări ce practică acest produs.

De exemplu, în anul 2007, la riscurile standard, respectiv grindină, incendiu, ploi torenţiale, furtună, îngheţ timpuriu de toamnă, îngheţ târziu de primăvară, alunecări, surpări şi prăbuşiri de terenuri cultivate, deci fără secetă şi inundaţii, din cauze obiective, compania FATA a înregistrat o rată de daune la culturi agricole de 97%, iar la animale de 133%, ceea ce a condus la importante pierderi bilanţiere.

În aceste condiţii, dacă acţionarul FATA Assicurazioni Danni - Grupul Generali nu susţinea financiar, prin majorarea capitalul social în anul 2007-2008 cu 7 milioane de euro, situaţia FATA Asigurări România era mai mult decât delicată. Ce investitor vine să investească în România pentru a pierde?

Prognoza este totuşi încurajatoare

Referitor la perspectivele asigurărilor agricole din România, putem estima că acest sector va avea în continuare o evoluţie ascendentă, dar nu spectaculoasă, având în vedere următoarele provocări cu care se confruntă agricultura din ţara noastră, şi anume:
În primul rând: cultivarea în condiţii tehnologice avansate a întregii suprafeţe arabile a României de circa 9 milioane hectare. Fărâmiţarea suprafeţelor, în parcele mici, a făcut ca 50% dintre producătorii agricoli să deţină în prezent, în medie, 2 hectare de teren agricol.

În al doilea rând: este necesar să fie pus în valoare potenţialul zootehniei româneşti prin sporirea efectivelor de animale în ferme specializate, organizate şi dotate conform cerinţelor tehnice şi economice din Comunitatea Europeană. Al treilea factor ţine de refacerea şi readucerea în stare de funcţionare a sistemelor de irigaţii, desecarea şi combaterea eroziunii solului.

În discuţie se mai află:
• lipsa mijloacelor financiare la producătorii agricoli şi, nu în ultimul rând, o slabă informare privind asigurările de toate tipurile în mediul rural;
• subvenţionarea de către stat a primelor de asigurare la principalele culturi de importanţă naţională şi a unor specii de animale, la nivelul celor aplicate în anii anteriori şi în concordanţă cu practicile din Comunitatea Europeană.

În Comunitatea Europeană, majoritatea ţărilor acordă subvenţii de peste 50% din valoarea primelor de asigurări la principalele produse agricole vegetale şi animale.
În România, în anul 2005-2006 s-au acordat de către Stat subvenţii de 50% din valoarea primei de asigurare la principalele culturi şi animale de importanţă naţională. Din păcate, în anul 2008 în Bugetul Ministerului Agriculturii nu este prevăzut nimic.

Costel EREMIA, preşedinte FATA ASIGURĂRI SA ROMÂNIA Grupul Generali
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2008

Vizualizari: 1033֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI