Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (21)

Ordinul nr. 566, din 1 septembrie 2008, pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2009. (MO al României, Partea I, nr. 639, din 5 septembrie 2008)

Ordinul nr. 556, din 29 august 2008, pentru abrogarea ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 102/2006 privind măsurile de urgenţă pentru prevenirea răspândirii în România a dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al rădăcinilor de porumb. (MO al României, Partea I, nr. 640, din 5 septembrie 2008)

Ordinul nr. 236, din 16 aprilie 2008, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi profinanţare alocate de la bugetul de stat. (MO al României, Partea I, nr. 642, din 8 septembrie 2008)

Hotărârea Guvernului nr. 996, din 27 august 2008, pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund. (MO al României, Partea I, nr. 643, din 9 septembrie 2008)

Ordinul nr. 63, din 3 iulie 2008, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar. (MO al României, Partea I, nr. 654, din 10 septembrie 2008)

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2008

Vizualizari: 680֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI