Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Învăţământul la distanţă, dincolo de prejudecăţi

• Interviu cu prof. univ. dr. Ioan Nicolae ALECU

Multă lume are cunoştinţe vagi despre învăţământul superior deschis, la distanţă. În necunoştinţă de cauză, unii chiar îl blamează. Discuţia pe această temă cu directorul general al Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti, are darul de a înlătura suspiciunile şi de a pune într-o lumină adevărată această formă de instruire.

- Vă rugăm, domnule profesor Alecu, să faceţi unele precizări legate de organizarea şi eficienţa învăţământului la distanţă.

- Doresc să fac precizarea că această formă de pregătire cuprinde tineri şi persoane mature încadrate în producţie, care doresc să-şi completeze cunoştinţele de specialitate.

Învăţământul la distanţă răspunde nevoilor de formare profesională permanentă. El oferă posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă, precum şi în grup în centre specializate. Învăţământul la distanţă utilizează materiale şi tehnologii de comunicaţie moderne, intensive şi dinamice, specifice acestei forme de învăţământ.

El este organizat la centre specializate, care asigură monitorizarea procesului educaţional. Pentru studenţii şi masteranzii aflaţi la distanţe mai mari, procesul de învăţământ este coordonat de alte patru centre teritoriale de învăţământ: Sibiu, Slatina, Călăraşi şi Tg. Secuiesc. Durata studiilor în învăţământul la distanţă pentru nivel de licenţă este de patru ani, iar pentru nivel de masterat, de doi ani.

Facilităţi

Pentru admiterea în anul universitar 2008-2009 au fost alocate 1.000 locuri pentru nivelul licenţă şi 300 locuri pentru nivelul master. Taxa anuală pentru nivel licenţă este de 1.500 lei, incluzând şi contravaloarea materialelor didactice pe care studenţii le primesc pe parcursul anului universitar.

Pentru nivelul master, taxa anuală este de 1.800 lei. Taxa poate fi achitată în trei rate egale. Pentru nivelul licenţă se pot înscrie absolvenţi ai liceelor de orice profil, indiferent de anul absolvirii. Absolvenţii de colegii sau de facultăţi de subinginerie se pot înscrie direct în anul III, urmând să susţină examenele de diferenţe, pentru anul I şi II. Pentru nivelul masterat se pot înscrie absolvenţi ai tuturor facultăţilor acreditate şi autorizate.

În prima lună după înscriere, fiecare student primeşte planul de învăţământ, graficul activităţilor, tematica lucrărilor de control, pachetul de materiale necesare pentru studierea disciplinelor anului academic respectiv, programul de consultaţii, lista tutorilor care vor asigura activităţile aplicative, consultaţiile de specialitate şi alte activităţi directe cu studenţii.

Organizarea

Anul academic este divizat în două semestre, fiecare având o durată de 14 săptămâni, în care studentul va trebui să desfăşoare mai multe activităţi: studiu individual, activităţi aplicative (lucrări practice, laboratoare, consultaţii), întâlniri cu cadrele didactice care desfăşoară activităţi tutoriale şi de consultanţă de specialitate pentru studenţi şi masteranzi, o întâlnire semestrială pentru evaluarea finală, elaborarea referatelor tematice pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ.

Evaluarea

Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se realizează astfel:

• în perioada sesiunii de examene, la sfârşitul fiecărui semestru, prin colocvii şi examene, cu o pondere de până la 40% în nota finală;
• pentru studenţii care au absentat sau nu au promovat în sesiunile extraordinare de iarnă şi vară se mai organizează şi o a treia sesiune de examene, toamna.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2008

Vizualizari: 820֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI