Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Uniunea Europeană, în date şi cifre
Instituţiile Uniunii Europene Mediatorul European (Ombudsman)

Instituţia Mediatorului European, cunoscută şi sub denumirea de Euro-Mediator, a fost creată în 1992, prin Tratatul de la Maastricht. Parlamentul European numeşte şi demite Mediatorul şi, de asemenea, este cel care îl şi convoacă. Mediatorul este numit pe o perioadă de 5 ani şi poate fi reales.

Obiective

Mediatorul este, practic, un intermediar între cetăţeni şi autorităţile UE. El este obligat să primească plângerile adresate de orice cetăţean al Uniunii Europene, om de afaceri sau orice persoană rezidentă în statele membre, referitoare la funcţionarea defectuoasă a activităţii instituţiilor şi organismelor europene, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Curţii Primei Instanţe care activează după propriul cod juridic.

Mediatorul are rolul de a denunţa deficienţele apărute în administrarea instituţiilor comunitare, cum ar fi: incorectitudinea, discriminarea, abuzul de putere, proceduri incorecte, întârzieri nejustificate etc.

În acord cu aceste responsabilităţi, Mediatorul trebuie să investigheze problemele semnalate, cu excepţia acelor fapte care au fost deja trecute prin filtrul unor proceduri legale.

Când Mediatorul descoperă disfuncţiuni el trebuie să informeze instituţia în cauză. Aceasta are la dispoziţie trei luni pentru a emite un punct de vedere. Abia apoi Mediatorul este obligat să întocmească un raport, pe care îl înaintează Parlamentului şi instituţiei în cauză. Dacă plângerea vizează şi o anume persoană, aceasta trebuie informată înainte de pronunţarea rezultatului.

Obligaţii

Mediatorul este complet independent în derularea activităţii sale şi este obligat să nu ţină cont de instrucţiunile venite de la alte persoane sau instituţii. El este obligat să prezinte Parlamentului European un raport anual în care este descrisă activitatea sa de cercetare în diferite speţe.

Mediatorul poate fi demis, la cererea Parlamentului, de către Curtea de Justiţie dacă se constată că nu mai întruneşte condiţiile profesionale cerute pentru ocuparea acestui post sau dacă se face vinovat pentru erori în actul de conducere. Parlamentul European stabileşte regulile şi condiţiile generale care intră în atribuţiile funcţiei de mediator, dar numai după ce primeşte o opinie de la Comisie şi are aprobarea Consiliului.

Mediatorul European are sediul în Strasbourg, în clădirea Winston Churchill. Această instituţie este condusă, din 2003, de Nikiforos Diamandouros din Grecia. Primul Mediator European a fost Jacob Söderman din Finlanda. Site-ul oficial al Mediatorului European este www.ombudsman.eu.

În următoarea ediţie vă vom prezenta date referitoare la Banca Centrală Europeană.

Aurora Dumitrescu
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 19, 1 - 15 OCTOMBRIE 2008

Vizualizari: 3532֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI