Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (19)

Ordinul nr. 470, din 30 iulie 2008, pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru fibre în anul de piaţă 2008-2009 (MO al României, Partea I, nr. 591, din 6 august 2008)

Acest ordin emis de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale creează cadrul necesar aplicării directe a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.673/2000 privind organizarea comună de piaţă în sectorul inului şi cânepei pentru fibră.

Cei interesaţi trebuie să ştie că, potrivit prevederilor art. 1 din Normele aprobate prin ordinul sus-menţionat, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) gestionează schema de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru fibre în anul de piaţă 1 iulie 2008-30 iunie 2009, astfel:

• primeşte, verifică şi centralizează Cererea de acordare a ajutorului în domeniu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;

• transmite situaţia suprafeţelor cultivate cu in şi cânepă eligibile, stabilite în urma efectuării controlului încrucişat cu cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, la Direcţia generală de implementare politici agricole (DGIPA), din cadrul MADR;

• primeşte, verifică şi centralizează Declaraţia de producţie de fibre din recolta anului 2008 (anexa nr. 2);

• efectuează plăţile anticipate şi finale prevăzute de legislaţia în vigoare;

• aplică sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 la cererile înregistrate de acordare a ajutorului comunitar.
După cum se prevede la art. 4 din Norme, beneficiarii ajutorului comunitar în domeniu sunt:

- procesatorii primari autorizaţi în baza ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.044/2003;

- procesatorii primari de in şi cânepă pentru fibre autorizaţi de către autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, care au încheiat contracte cu producători de in şi cânepă pentru fibre cultivate pe teritoriul României;

- agricultorii care au cultivat in şi cânepă pentru fibre în România, care păstrează proprietatea asupra tulpinilor transformate prin contract de către o întreprindere autorizată şi dovedesc că au comercializat pe piaţă fibrele obţinute.

Să mai reţinem că, la art. 3, sunt prevăzute cantităţile naţionale garantate pentru acordarea ajutorului pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibre cu sprijin comunitar, în anul de piaţă 1 iulie 2008-30 iunie 2009, după cum urmează: 42 tone fibre lungi de in şi 921 tone fibre scurte de in şi fibre de cânepă. Cererea de acordare a ajutorului în domeniu se depune la APIA - sediul central, până la 20 septembrie 2008.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 19, 1 - 15 OCTOMBRIE 2008

Vizualizari: 626֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI