Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Ce mai faceţi, domnule… Petru Gr. MAGAZIN?

S-a născut în comuna Burdujeni, judeţul Suceava, şi a fost absolvent al Facultăţii de Agronomie, promoţia 1951. După absolvire a fost reţinut în învăţământul superior, ca asistent. În 1963 a obţinut postul de conferenţiar, pe care l-a deţinut până în anul 1974, când, tot prin concurs, a ocupat postul de profesor universitar, până în anul 1996, când s-a pensionat. După pensionare şi în prezent funcţionează ca profesor consultant. În calitate de cadru didactic, a elaborat cursuri pe care le-a predat la cele patru profiluri din cadrul USAMV Iaşi.

În domeniul cercetării ştiinţifice a elaborat şi susţinut, în diferite sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, peste 200 de lucrări, pe care le-a publicat în analele Universităţii şi în diferite reviste de specialitate.

Problematica lucrărilor ştiinţifice se referă la structurile agrare, eficienţa economică a tehnologiilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, precum şi a producţiei agricole. La acestea se mai adaugă publicaţii privind istoricul învăţământului superior agronomic, omagierea înaintaşilor şi altele. Majoritatea activităţii de cercetare ştiinţifică a desfăşurat-o în cadrul contractelor de cercetare cu ASAS (Institutul de Economie Agrară), precum şi cu unele unităţi de producţie.Din anul 2000 este membru de onoare al ASAS.

După pensionare, prof. Petre Magazin a continuat activitatea didactică şi de cercetare. Este încadrat cu jumătate de normă la Academia Română, Filiala Iaşi. A participat la elaborarea unei lucrări, „Podgoria Cotnari“, apărută la Editura Academiei. Printre preocupările cotidiene se numără şi participarea la diferite reuniuni ştiinţifice şi culturale organizate în Centrul Universitar Iaşi, lectura cărţilor de specialitate şi de beletristică, participarea la susţinerea tezelor de doctorat, îndrumarea doctoranzilor la elaborarea referatelor şi tezelor în calitate de conducător de doctorat etc.

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 19, 1 - 15 OCTOMBRIE 2008

Vizualizari: 845֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI