Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic

Ordinul nr. 348, din 3 mai 2007, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(MO al României, Partea I, nr. 783, din 19 noiembrie 2007)

Ordinul comun al ministrului sănătăţii publice, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1764/883/180, din 18 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002.
(MO al României, Partea I, nr. 783, din 19 noiembrie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 1.372, din 12 decembrie 2007, privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea MADR – Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.
(MO al României, Partea I, nr. 784, din 19 noiembrie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 1.376, din 12 noiembrie 2007, pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari.
(MO al României, Partea I, nr. 784, din 19 noiembrie 2007)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 896/955, din 22 noiembrie 2007, privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele şi lucrătorii de pe navele de pescuit maritime.
(MO al României, Partea I, nr. 785, din 20 noiembrie 2007)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 903/61314/26 octombrie 2007, privind lista codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun, plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul HG nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 136/2000, privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.
(MO al României, Partea I, nr. 789, din 21 noiembrie 2007)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 917, din 13 noiembrie 2007, pentru aprobarea modelului-cadru al actului adiţional care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 789, din 21 noiembrie 2007)

Legea nr. 324, din 22 noiembrie 2007, pentru aprobarea OG nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin programul SAPARD.
(MO al României, Partea I, nr. 797, din 22 noiembrie 2007)

REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 2, 16-31 IANUARIE 2008

Vizualizari: 746֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI