Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Pericolul îl reprezintă treimea din amonte

Analizând în detaliu situaţia comportării incintelor îndiguite la viitura excepţională a Dunării, constatăm că treimea amonte a Dunării a fost tronsonul cel mai afectat de inundaţii, respectiv cinci incinte au fost inundate natural din totalul de opt. Suprafaţa afectată a totalizat 55.884 ha, cca 80% din totalul suprafeţei luncilor inundate natural.

Cauzele acestei situaţii constau în amplitudinile mai mari ale nivelurilor la viiturile catastrofale în zona superioară a luncii, durate mai scurte de atingere a acestor niveluri catastrofale, deci viteze mai mari de deplasare a undei de viitură.

Cauze subiective

Existenţa digurilor de compartimentare nefuncţionale în privinţa integrităţii, a cotelor de apărare subasigurate la incintele compartimentate, creând inundaţii în compartimente vecine (Jiu-Bechet-Dăbuleni, Olteniţa-Surlari-Dorobanţu), a constituit un alt factor care a determinat creşterea suprafeţelor inundate. Analiza s-a efectuat pe trei segmente ale hidrografului viiturii, ramurile ascendentă, de vârf şi descendentă (fig. 2).

O scurtă statistică

Inundările de incinte îndiguite pe ramura ascendentă a viiturii s-au produs în perioada 10-16 aprilie 2006 şi au determinat:

• Descreşteri minore de nivel -15 cm, pe durate scurte (2 zile) la Ghidici-Rast-Bistreţ – 11.126 ha, incintă inundată natural pe 14 aprilie 2006 şi apoi continuarea creşterilor transmise din amonte pe următoarele 7 zile;

• Creşteri în aval de +26 cm după două zile de la inundarea dirijată pe data de 15 aprilie 2006 a incintei Făcăieni-Vlădeni – 4.859 ha şi apoi continuarea acestor creşteri cu +35 cm până pe 27 aprilie 2006, alura creşterilor pe ansamblu fiind conformă cu transmisia acestora din amonte (fig. 3);
Inundările pe ramura de vârf a viiturii (16-25 aprilie 2006) au determinat:

• Creşteri de nivel de +8 cm în aval pe următoarele două zile de la inundarea dirijată pe 17 aprilie 2006 a incintei Călăraşi-Râul – 10.748 ha şi continuarea acestor creşteri cu +40 cm până pe 27 aprilie 2006, realizându-se în mare aceeaşi conformaţie a viiturii transmisă din amonte (post Călăraşi - fig. 3);
În urma inundării incintelor pe ramura descendentă a viiturii (25 aprilie-04 mai 2006) s-au constatat în mod firesc descreşteri astfel :

• Descreşteri de nivel în două zile cu -60 cm în aval de incinta Bistreţ-Nedeicu-Jiu – 21.530 ha, incintă inundată natural pe 24 aprilie 2006 şi continuarea descreşterilor cu -55 cm până pe 3 mai 2006.

• Descreşteri de nivel de -55 cm după două zile de la inundarea naturală a incintei Bechet-Dăbuleni – 15.228 ha şi de -35 cm după trei zile de la inundarea naturală a incintei Dăbuleni-Corabia – 14.445 ha pe data de 26 aprilie 2006;

• Descreşterile pe ansamblul perioadei (26 aprilie – 03 mai 2006) după inundarea celor două incinte au fost corespunzătoare celor transmise din amonte, -115 cm la Bechet şi -125 cm la Calafat.

Date ce îndeamnă la meditaţie

Analiza efectuată a permis enunţarea unor concluzii foarte clare:
Inundările prin spargeri naturale sau dirijate ale digurilor, pe ramurile ascendentă, de vârf şi descendentă ale viiturii au avut un efect minor, cu valori reduse, sub 15-20 cm, localizate în timp pe durata a 1-3 zile după eveniment, ansamblul conformaţiei viiturii transmiţându-se din amonte spre aval cu modificări neesenţiale.

Apare din ce în ce mai evidentă cerinţa unor lucrări de reproiectare a cotelor de apărare a digurilor, ţinând seama de modificările hidrologice severe ale Dunării şi, totodată, de reabilitarea întregului sistem de apărare a luncilor îndiguite prin supraînălţări, compartimentări de incinte prin diguri de compartimentare, consolidări de taluze, reducere a infiltraţiilor prin corpul digurilor, control al fenomenelor de hidraulică subterană din zonele adiacente digurilor (grifoane).

A consemnat Camelia MOISE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2008

Vizualizari: 751֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI