Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

La Fălticeni, o şcoală de referinţă

Colegiul Agricol Fălticeni se situează într-o zonă preponderent agricolă, cu excedent de resurse umane. Şcoala din Fălticeni îşi are începutul în anul 1924, când avea titulatura de Şcoală practică de pomicultură. În prezent, şcoala funcţionează cu 2.160 elevi – 80 clase, repartizaţi la liceu zi – 1.132 elevi şi fără frecvenţă – 451 elevi; şcoala de arte şi meserii şi anul de completare – 530 elevi; şcoală postliceală – 47 elevi.

Am aflat de la cele două directoare adjuncte, prof. Laura Mirela Pintilie şi prof. Mariana Liţu, că interesul şcolii de a forma absolvenţi competenţi pe piaţa europeană a muncii este dovedit ca urmare a implicării şcolii în următoarele programe de cooperare europeană: Programul Phare-Vet RO 9405; Programul de coeziune a resurselor umane pentru regiunea N-E; Proiectul-pilot „Dezvoltarea integrată a resurselor umane din regiunea N-E“; Program de reinserţie profesională în meseria lucrător în măsurători topografice şi cadastru; Seminarii privind implementarea meseriei lucrător în agroturism; Proiect Leonardo da Vinci cu tema „Valorificarea potenţialului zonei prin practici de turism şi alimentaţie în ţări ale UE. Au fost organizate cursuri de practică pentru 10 elevi în regiunea Granada-Spania, vizite de lucru în Turcia, Italia, Austria, Polonia, Spania.

În şcoală există o îmbinare armonioasă între pregătirea teoretică şi cea practică a elevilor. Aceasta se realizează în 35 săli de clasă, din care 13 cabinete, 1 cabinet medical, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 9 laboratoare, 5 ateliere mecanice, o sală de sport nou construită la parametrii europeni, cantină, 1 cămin conectat la centrală termică, un parc auto, tractoare şi maşini agricole, poligon de conducere, câmp didactic cu o suprafaţă de 2,5 ha, seră – 250 mp, solar – 250 mp, parc dendrologic – 0,40 ha, bibliotecă cu sală de lectură şi un număr de peste 20.000 volume de cărţi.

Cabinetele, laboratoarele şi atelierele şcolii sunt dotate cu echipamente, utilaje şi aparate necesare instruirii teoretice şi practice a elevilor. Starea fizică şi morală a aparaturii este bună, echipamentele mai vechi fiind înlocuite cu altele noi.
Cabinetele de informatică, în număr de 2, conectate la Internet, sunt dotate cu 25 de calculatoare de ultimă generaţie. În anul şcolar 2007-2008 internatul şcolii, cuprins într-un Program de reabilitare, a fost transformat într-un hotel de categoria II.

Internatul şi cantina şcolii pot asigura cazarea şi masa unui număr de minimum 250 elevi, în condiţii bune, evitându-se naveta pentru elevii din zonele limitrofe oraşului Fălticeni, sporind astfel progresul şcolar.

Unitatea şcolară este permanent preocupată de îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie prin accesarea Fondurilor structurale ale UE, existând premisele îndeplinirii acestui obiectiv.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2008

Vizualizari: 814֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI