Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (18)

Legea nr. 153, din 11 iulie 2008, privind efectuarea recensământului general agricol din România (MO al României, Partea I, nr. 544, din 18 iulie 2008)

Obiectul de reglementare al acestei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din ţara noastră, în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, în toate unităţile administrativ-teritoriale (Art. 1, alin. (1) şi (2)).

La alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede că scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este acela de a asigura datele statistice necesare în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale.

E bine să ştim că la recensământul general agricol se înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare (Art. 2, alin. (1)). Concomitent cu acesta se desfăşoară o anchetă selectivă specială privind metodele de producţie agricolă (Art. 2 alin. (2)).

Mai trebuie să ştim că organizarea şi efectuarea Recensământului general agricol se realizează de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, care se constituie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din lege (Art. 4, alin. (1) şi (2)).

Trebuie reţinut şi textul art. 6 din lege, potrivit căruia se organizează comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub conducerea/coordonarea prefectului, precum şi comisii ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului, în vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu.

Important de reţinut este şi faptul că persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete, iar cele juridice au obligaţia de a înscrie în formularele de înregistrare date şi informaţii corecte şi complete, sub îndrumarea recenzorilor şefi: datele individuale înscrise în aceste formulare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice (Art. 7, alin. (1), (2) şi (3)).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2008

Vizualizari: 631֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI