Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Liceul din Huşi, o fală a învăţământului agricol

Şcoala dispune de o bază didactico-materială ce cuprinde o fermă şcolară în suprafaţă de 30 ha de vie, 2 ha de livezi, 1 ha de legume, 2 ha de lot agrofitotehnic. La aceasta se adaugă colecţiile didactice: ampelografică, pomicolă, legumicolă şi fitotehnică.

În prezent, în clasele cu profil hortiviticol, agronomie, mecanică, economie, industrie alimentară, topografie-cadastru, protecţia plantelor, şcoală de arte şi meserii şi în Colegiul economic învaţă 1.400 de elevi. Numărul cadrelor didactice se ridică la 70 de profesori şi specialişti, dintre care două cadre sunt doctori în ştiinţe.

Şcoala deţine şi o bibliotecă cu 20.000 de volume, bază sportivă cu două terenuri şi două săli de sport, două cămine pentru cazare cu 512 locuri, cantină, microcomplex zootehnic şi stupină.

Mândria şcolii o reprezintă vinoteca naţională cu peste 25.000 de sticle în colecţie, sală de degustări şi muzeu viticol, unic în ţară.

Trebuie să recunosc că punctul de atracţie a fost dintotdeauna pentru mine Grupul Şcolar Agricol „D. Cantemir“, care se confundă cu numele profesorului dr. ing. Avram D. Tudosie.

Este vorba de un om cu calităţi de excepţie, devenind un nume de marcă nu numai la Şcoala de Viticultură din Huşi, unde a fost mulţi ani director, ci şi pentru celelalte licee de specialitate din ţară.

Cele 30 de promoţii la Huşi, după alte 3 la Iveşti şi 5 la Odobeşti, cărora le-a predat viticultura şi oenologia, sunt mărturie a probităţii profesionale ale acestui dascăl.

Această şcoală, care a pregătit de-a lungul timpului peste 7.000 de absolvenţi, a avut şansa unică de a fi condusă de mari pedagogi, aşa cum n-a avut nicio şcoală agricolă din ţară.

Primul director a fost ing. Gh. Gheorghiu (1908-1915). În 1918 a fost director Constantin Hogaş, absolvent al Facultăţii de Agronomie Iaşi, cu specializare viticolă în Italia şi Franţa.

Un director remarcabil, dar şi un eminent profesor, ing. Gheorghe Bălţatu, vine ca profesor în 1939. Şcoala a fost condusă apoi de dr. ing. Tudose, ca acum la conducerea ei să se afle dr. ing. Teodor Botezatu, fost elev al şcolii, un om destoinic, la înălţimea înaintaşilor săi.

Impresionant este Muzeul Vitivinicol al Huşilor, un aşezământ în care sunt concentrate munca, priceperea, meşteşugul tradiţional şi dragostea podgorenilor de pe aceste meleaguri.

Alături de sala cu 500 de vestigii vitivinicole a introdus în zestrea muzeului o sală de 150 figuri zoomorfe şi antropomorfe din butuci naturali de viţă-de-vie „sculptaţi de natură“. Mai există o sală a biruinţei şi recunoştinţei sau „Sala înaintaşilor şi urmaşilor“, pe al cărui fronton tronează, lângă „cheile de promoţie“, portretele „Marilor înaintaşi din Şcoala şi Podgoria Huşi“.

Multe personalităţi române şi străine şi-au exprimat în Cartea de aur a şcolii admiraţia pentru Muzeul Viticol şi „Vinoteca Liceului“, fondate în 1909.

De peste 55 de ani, vinoteca s-a dezvoltat, având azi un număr de 25 mii probe.
Ea a fost înzestrată cu mostre din cele mai vestite vinuri naturale din podgoriile ţării. Directorul de atunci, dr. Avram Tudosie, a reuşit să dea acestei colecţii caracteristica unei vinoteci naţionale.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 2, 16-31 IANUARIE 2008

Vizualizari: 1440֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI