Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 67, din 28 mai 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.
(MO al României, Partea I, nr. 414, din 3 iunie 2008).

Prin acest important act normativ s-a aprobat înfiinţarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, denumit în continuare SIPPAA, în scopul colectării, prelucrării, interpretării şi raportării de date şi informaţii privind piaţa produselor agricole şi alimentare.

Actul normativ în discuţie reglementează măsurile necesare organizării şi funcţionării în condiţii optime a Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (SIPPAA) şi asigură obligativitatea transmiterii informaţiilor legate de preţuri şi de stocuri de către operatorii economici la MADR, în vederea raportării de informaţii  privind piaţa produselor agricole şi alimentare către Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Adoptarea unui astfel de act normativ are la bază reglementările europene în domeniu prin prisma faptului că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare poate avea drept consecinţă negativă declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României.

Potrivit prevederilor art. 2 alin (1)-(3) din Ordonanţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu organizarea, implementarea şi funcţionarea SIPPAA, care se consultă cu Institutul Naţional de Statistică în vederea stabilirii metodelor şi tehnicilor de colectare, procesare şi diseminare a datelor statistice ce fac obiectul acestui sistem informaţional.

De aceea, metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului Naţional de Statistică.

Trebuie să reţinem că implementarea şi funcţionarea SIPPAA se realizează prin următoarele măsuri:

a) măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse ce se includ în studiile de piaţă, pieţele reprezentative şi categoriile de operatori economici, organizaţiile profesionale, patronale, categoriile de preţuri care se înregistrează;

b) măsuri de reglementare şi administrative, prin care se asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer şi procesare a datelor, resursele umane necesare, cerinţele instruirii personalului care asigură colectarea datelor, cerinţele tehnice informaţionale, costurile informaţionale (art. 3).

Atenţie! Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din MADR documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii lor, precum şi divulgarea de date confidenţiale referitoare la operatorii economici furnizori de informaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei (art. 7).

Jurist, Costel-Alexandru Gheorghe
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 15, 1-15 AUGUST 2008

Vizualizari: 755֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI