Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Plăţile la hectar, la ora bilanţului

• Au rămas în afara schemelor de plată peste 1,5 milioane de hectare

Agenţia pentru Plăţi şi Investiţii în Agricultură (APIA) a efectuat până la sfârşitul lunii iunie plăţi din fonduri europene şi de la Bugetul Naţional în valoare de aproximativ 622.046.570 de euro, pentru 95% dintre fermierii care au depus cereri de sprijin în anul 2007. Din această sumă, 386.995.606 de euro reprezintă finanţare din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA), 98.934.241 de euro din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi respectiv 136.116.723 de la Bugetul Naţional.

Astfel, din numărul total de 1.241.402 fermieri, 1.117.860 au primit sumele aferente plăţilor unice pe suprafaţă şi celor naţionale direct complementare. Este de precizat că 13.591 de fermieri au fost excluşi de la plată ca fiind neeligibili, întrucât au depus cereri pentru suprafeţe sub limita admisă de 1 ha sau au solicitat sprijinul financiar după termenul limită de 25 iunie 2007. Totodată, 48.458 de fermieri au fost sancţionaţi cu excluderea de la plată pentru supradeclarări.

Învăţăminte pentru viitor

Din suprafaţa de aproximativ 9.300.000 ha pentru care s-au depus cereri de sprijin în 2007, au fost efectuate plăţi pentru 7.655.670 ha. O suprafaţă de 546.000 ha a fost exclusă de la plată, iar pentru cca 1 milion ha verificările sunt în curs de finalizare, corespunzător unui număr de 61.493 fermieri.

Cauzele principale care au generat întârzierea la plată a acestor ultime solicitări de sprijin sunt: existenţa unor litigii între fermieri în ceea ce priveşte solicitarea sprijinului pentru aceeaşi suprafaţă, în acelaşi bloc fizic, situaţie în care ambele părţi sunt excluse de la plată până la soluţionarea litigiului, neprezentarea la timp a documentelor de clarificare a regimului de exploatare a terenului, acolo unde în urma controalelor prin teledetecţie au fost constatate neconformităţi, precum şi declararea unor suprafeţe în blocuri neagricole, fapt care presupune fie respingerea la plată, fie efectuarea de corecţii în Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole în urma unor verificări rapide pe teren.

Reprezentanţii APIA estimează că toate aceste cazuri vor fi soluţionate până la sfârşitul lunii curente, iar cererile de sprijin eligibile, onorate. Ei doresc să infirme toate zvonurile potrivit cărora fermierii care nu au încasat bani până la 30 iunie 2008 nu vor mai primi ajutor financiar pentru cererile din 2007. Există resurse bugetare alocate pentru acoperirea tuturor acestor obligaţii.

Nereguli

În anul 2007 au fost efectuate controale administrative pentru toate cererile de sprijin. În urma acestora au rezultat aproximativ 70.000 de blocuri fizice supradeclarate (doi sau mai mulţi fermieri au solicitat sprijin pentru acelaşi amplasament) şi corespunzător un număr de 457.000 de fermieri implicaţi în conflicte de supradeclarare.

Pentru soluţionarea acestor neconcordanţe a fost nevoie să fie convocaţi toţi fermierii implicaţi pentru a aduce clarificări. A urmat apoi un număr considerabil de vizite pe teren pentru verificări şi măsurători („rapid field visits“).

De asemenea, au fost efectuate aproximativ 86.000 de controale pe teren (un eşantion de 7% din numărul total de cereri de sprijin, selectat atât pe baza analizei de risc, cât şi prin metoda aleatorie), din care controale clasice pe teren (măsurători cu GPS) – 29.000 şi controale prin teledetecţie – 57.000.

Aproximativ 230.000 de fermieri la nivelul întregii ţări vor beneficia de plata suplimentară pentru terenurile din zonele montane defavorizate, în cuantum de 50 euro/ha adiţional la plăţile SAPS şi CNDP, acestea fiind autorizate şi urmând a fi onorate până la sfârşitul lunii iulie 2008.

(M.C.)
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 14, 16-31 IULIE 2008

Vizualizari: 815֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI