Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Îndreptar de analiză a reproducţiei în fermele zootehnice

În ultimii ani s-au importat din ţări cu zootehnie avansată sute de mii de juninci din rase diferite, cu valoare genetică ridicată. În funcţie de condiţiile pe care le-au găsit în fermele noastre, ele au dat după prima fătare producţii de lapte mai mari decât ale celor indigene, acesta fiind singurul parametru de eficienţă economică luat în considerare de către majoritatea crescătorilor neavizaţi.

Ceilalţi crescători, având cunoştinţe zootehnice şi medical-veterinare, s-au gândit şi la asigurarea sănătăţi lor, pentru ca primiparele lor să rămână cât mai repede gestante şi să se încadreze în circuitul reproductiv normal.

Este necesar ca toţi medicii, care pe raza circumscripţiilor lor au şi ferme cu peste 20 de vaci de lapte indigene, dar mai ales importate, să execute analize periodice ale stării fiziologice sau patologice a reproducţiei efectivelor şi să recomande măsuri de management sau terapeutice care să conducă la normalizarea situaţiei. Pentru a evalua fecunditatea e necesar ca iniţial să se execute o evaluare scriptică a întregului efectiv de vaci şi viţele.

Evaluarea situaţiei reproducţiei se poate face numai în prezenţa operatorului însămânţător şi a proprietarului sau a şefului de fermă respectiv. Se vor folosi registrul cu activitatea de reproducţie din fermă, caietul cu evidenţa zilnică a însămânţărilor artificiale, caietul cu controlul gestaţiei, registrul de maternitate şi registrul de tratamente.
Din evidenţele mai sus menţionate se vor alcătui în primul rând liste cu numerele matricole ale junincilor sau vacilor gestante, clasificându-se în grupe diferite în funcţie de luna de însămânţare.

Cea de a doua categorie fiziologică de vaci analizate va fi cea a fătatelor sau avortatelor recent (0-60 de zile), cu menţiuni speciale asupra celor cu distocii, cu retenţii placentare, cu endometrite puerperale sau cu avorturi infecţioase sau parazitare diagnosticate de laboratoarele de specialitate.

A treia categorie fiziologică este aceea a vacilor şi a viţelelor însămânţate sau montate natural recent (60-80 de zile). La acestea se poate calcula vârsta şi greutatea la prima însămânţare pentru viţele sau intervalul fătare-prima însămânţare pentru vaci.

Luând în considerare însămânţările pentru lunile în care s-a efectuat deja diagnosticul gestaţiei, se poate calcula şi fecunditatea. Când trece de 50% e foarte bună, între 40% şi 50% e bună, între 30% şi 40% e slabă, iar sub 30% e foarte slabă şi trebuie luate măsuri urgente pe multiple planuri de îndreptare a situaţiei.

Cea de a patra categorie este cea a vacilor cu tulburări de reproducţie. Aceste vaci vor fi examinate individual de către specialist prin examen transrectal sau prin ecografie transrectală (endografie) pentru precizarea diagnosticului şi instituirea tratamentului adecvat.

M. Dan Constantinescu, cercetător şt. princ. gr. II ICDCB-Baloteşti
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 14, 16-31 IULIE 2008

Vizualizari: 1826֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI