Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Oameni care au făcut istorie

În acest număr, David DAVIDESCU

Lumina zilei avea s-o vadă în satul Sudiţi – Ialomiţa, cu nouă decenii în urmă. Între anii 1935-1940 este student al Facultăţii de Agronomie din Bucureşti. În 1942 câştigă un concurs organizat de Ministerul Agriculturii, în urma căruia a fost angajat ca asistent de cercetare la ICAR, intrând în activitate abia în 1946, când a fost demobilizat. A obţinut aici toate gradele ierarhice până la şef de secţie, iar în anul 1968 s-a retras exclusiv la activitatea didactică.

Devine profesor universitar în 1951, la vârsta de 35 de ani. Până în anul 1981 a fost şeful Catedrei de agrochimie la Facultatea de Agronomie şi Horticultură la Institutul Agronomic Bucureşti. A publicat singur şi în colaborare aproape 400 de lucrări, tratate şi monografii, articole în reviste de specialitate şi publicaţii ştiinţifice, lucrări de îndrumare tehnică, broşuri de popularizare. Conţinutul ştiinţific al lucrărilor sale prezintă aspecte distincte, axate pe domenii foarte diverse din cuprinsul agrochimiei.

Profesorul D. Davidescu a ridicat pe o treaptă superioară oferta de instruire în aplicarea îngrăşămintelor, prin editarea unor „îndrumătoare“ cu un valoros conţinut ştiinţific şi un egal fond de aplicaţie practică. Între acestea vom nominaliza: Îndrumător pentru folosirea îngrăşămintelor (1969); Îndrumător pentru aplicarea îngrăşămintelor şi amendamentelor (1963-1970); Agenda agrochimică (1978).

Lucrarea sa de căpătâi este Agrochimia care, de la apariţie în 1966, a cunoscut 5 ediţii revizuite şi completate la zi, cu unele modificări în titluri. Simultan cu o activitate didactică de mare intensitate, prof. D. Davidescu a fost investit cu responsabilităţi de importanţă naţională în ştiinţă şi guvernare.

În perioada 1959-1968 a fost vicepreşedinte al Societăţii Naţionale Române pentru ştiinţa solului, membru în Comitetul Naţional pentru energie nucleară (1959-1968); membru în Consiliul de conducere al ICCA (1962-1969); membru în senatul universitar la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu“ Bucureşti etc.

Dr. ing. Teodor Marian
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 14, 16-31 IULIE 2008

Vizualizari: 927֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI