Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Noi finanţări pentru industria alimentară şi forestieră

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), oferă fonduri nerambursabile Întreprinderilor Mici şi Mijlocii începând cu luna mai a acestui an.

Finanţarea se poate obţine în cadrul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“, cu sprijinul a două scheme de ajutor de stat care se adresează industriei agroalimentare şi celei forestiere (Schema XS 13/2008 şi Schema XS 28/2008). Potenţialii beneficiari trebuie să întocmească proiecte care să respecte criteriile de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei scheme de finanţare.

Astfel, în luna mai au fost deja depuse la Oficiile Judeţene ale APDRP 63 de proiecte de investiţii pentru aceste scheme, cu o valoare totală eligibilă de 87,7 milioane de euro.

Prin Schema XS 13/2008 se susţin financiar Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor. În acest sens, pentru investiţiile care pot beneficia de finanţare prin această schemă, potenţialii beneficiari au depus 29 de proiecte în valoare totală de 36,37 milioane de euro.

• 110 milioane euro pentru investiţii şi prelucrarea produselor forestiere
Pentru Schema XS 28/2008 au fost depuse în luna mai 34 de proiecte în valoare totală de 51,35 milioane de euro. În acest domeniu pot obţine susţinere financiară microîntreprinderile din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase.

Schemele de ajutor de stat acoperă câteva sectoare ale industriei alimentare şi de prelucrare a lemnului considerate prioritare pentru România.

Prin Schema XS 28 sunt finanţate proiectele care prevăd investiţii în silvicultură şi exploatarea forestieră (producţia de buşteni, recoltare, producerea de mangal, etc.), în colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană (ciuperci, fructe de pădure, răşini, etc.), în prelucrarea lemnului, cu excepţia mobilei, sau în depozitare şi activităţi conexe transportului. Această schemă are alocată o sumă de 110 milioane de euro pentru întreaga durată de aplicare.

• 118 milioane euro pentru produse alimentare
În ceea ce priveşte Schema XS 13 sunt disponibile peste 118 milioane de euro pentru proiecte care prevăd printre altele fabricarea ciocolatei şi a dulciurilor, a pastelor făinoase, a produselor de patiserie şi de brutărie, pentru producerea de supe şi preparate concentrate, a laptelui praf şi chiar a îngheţatei.

Cofinanţarea proiectelor va fi de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu va depăşi 2 milioane de euro în cadrul Schemei XS 28 şi 3 milioane de euro în cadrul Schemei XS 13.

Începând cu luna martie şi până în acest moment, beneficiarii FEADR au depus, pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole“ (Măsura 121), „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“ (Măsura 123) şi „Renovarea şi dezvoltarea satelor“ (Măsura 322) în total 2.753 proiecte cu o valoare totală eligibilă de peste 2,2 miliarde euro.

Valentina Şoimu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 13, 1-15 IULIE 2008

Vizualizari: 903֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI