Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Ordinul nr. 331, din 24 mai 2008, privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv
(MO al României, Partea I, nr. 405, din 29 mai 2008)

Temeiul legal al acestui ordin cu caracter normativ îl constituie art. 8, lit. d) şi art. 23 alin. (2) din OUG nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura, precum şi art. 7 alin. (7) din HG nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea MADR.

Pentru început este bine să ştim că practicarea pescuitului recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului se face pe baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţia (Art. 1).

Permisul de pescuit recreativ/sportiv atestă calitatea de pescar sportiv. Trebuie să reţinem că practicarea pescuitului recreativ/sportiv prin asociaţiile de pescari sportivi, legal constituite, se face pe baza unui plan de management elaborat pe o perioadă de 5 ani; practicarea unui asemenea tip de pescuit în apele de munte se poate face şi prin administratorul fondului forestier, proprietate publică a statului. Eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv nominale se face de către Agenţia în domeniu, în baza solicitării asociaţiilor de pescari sportivi şi a administratorului fondului forestier.

Atenţie! În cazul nerespectării condiţiilor pe care şi le-au asumat prin planul de management, asociaţiile de pescari sportivi şi administratorul fondului forestier pierd dreptul de a pescui în zona solicitată (Art. 5); pierderea dreptului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv se face prin decizia preşedintelui, la propunerea personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei.

Să mai reţinem şi faptul că practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe o anumită zonă se face de către un singur organism. În cazul în care pe un bazin hidrografic pescuitul reacreativ/sportiv este practicat de către mai multe asociaţii de pescari sportivi, fiecare pe o anumită zonă, acestea au obligaţia să îşi coreleze acţiunile din planurile de management, împreună cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), astfel încât ecosistemul respectiv să fie tratat în mod unitar.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 13, 1-15 IULIE 2008

Vizualizari: 614֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI