Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Consultanţa, tot mai aproape de agricultură

Activitatea desfăşurată în primele luni ale anului 2008 în structurile centrale, judeţene şi locale ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă (ANCA) a stat sub semnul valorificării experienţei acumulate în 2007 - primul an de după aderarea României la Uniunea Europeană.

O deosebită atenţie a fost acordată în continuare formării profesionale a producătorilor agricoli şi a specialiştilor din agricultură. Prin direcţia sa de specialitate, ANCA a urmărit cu consecvenţă aplicarea strategiei privind formarea profesională continuă a producătorilor agricoli. Totodată, a continuat procesul de autorizare a oficiilor judeţene de consultanţă agricolă ca furnizori de formare profesională şi au fost realizate noi parteneriate şi colaborări cu instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniu.

Un prim bilanţ
Situaţia centralizată pe primele patru luni ale anului 2008 indică faptul că la nivelul tuturor oficiilor judeţene de consultanţă agricolă s-a acţionat energic în direcţia atragerii unui număr sporit de cursanţi şi a diversificării ofertei tematice a cursurilor. Astfel, în întreaga ţară s-au desfăşurat 202 cursuri de formare profesională a producătorilor agricoli pe meserii, la care au participat 6.136 de cursanţi.

Cele mai solicitate şi, în acelaşi timp, cele mai frecvente cursuri au fost cele de pregătire în meseriile de „agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale“ (41 cursuri/1.259 participanţi), „lucrător în creşterea animalelor“ (29 cursuri/907 participanţi), „lucrător în cultura plantelor“ (15 cursuri/413 cursanţi).

Prind viaţă noile cooperative
Prin contribuţia directă a ANCA, de la începutul anului 2008 au fost înfiinţate cinci noi cooperative agricole în judeţele Vrancea, Harghita, Ilfov, Galaţi şi Mehedinţi, alte 38 de cooperative fiind în diverse stadii procedurale ale procesului de înfiinţare. S-a acţionat, de asemenea, în direcţia înfiinţării uniunilor de ramură ale cooperativelor.

Sprijin în accesarea fondurilor europene
Potrivit situaţiei centralizate, există la ora actuală peste 3.000 de posibili beneficiari care au apelat la consultanţii agricoli în elaborarea unor proiecte specifice Axelor I şi III. Este vorba de 2.768 pentru proiecte legate de modernizarea exploataţiilor agricole, precum şi de un număr de aproape 400 proiecte ce vizează modernizarea unor sectoare din agricultură, silvicultură, turism şi îmbunătăţirea infrastructurii.

Anul acesta a luat fiinţă uniunea de ramură în domeniul viticulturii, cu sediul la Odobeşti, judeţul Vrancea, în curs de finalizare fiind procedurile de înfiinţare a uniunii de ramură în domeniul legumiculturii, uniunii de ramură în domeniul creşterii animalelor şi uniunii de ramură în domeniul cerealelor.

În perioada martie–aprilie 2008, prin contribuţia directă a oficiilor judeţene de consultanţă agricolă au fost depuse la OJPDRP 125 de proiecte, în valoare totală de 19.186.602 euro.

Pe ansamblu, se poate spune deci că activitatea desfăşurată de specialiştii din reţeaua publică de consultanţă agricolă de la începutul anului în curs şi până în momentul de faţă se caracterizează printr-o puternică şi pe deplin responsabilă implicare în rezolvarea rapidă şi eficientă a problemelor care vizează conectarea realităţilor agriculturii şi satului românesc la cerinţele mereu crescânde ale Uniunii Europene.

Dr. ing. Viorel MORĂRESCU, director general al ANCA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2008

Vizualizari: 764֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI