Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Hotărârea Guvernului nr. 420, din 16 aprilie 2008, pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi.
(MO al României, Partea I, nr. 313, din 22 aprilie 2008).

Prin această hotărâre de Guvern au fost aprobate activităţile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2008 beneficiarilor prevăzuţi la art. 11 din OUG nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, în limita sumei de 94.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Este lesne de înţeles că obiectivul urmărit de Guvern prin acordarea sprijinului financiar mai sus-amintit îl constituie asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, care se realizează prin:

• menţinerea în funcţiune, prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare – irigaţii situate în cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora, pentru care suma fixă este de 140 lei/ha, iar valoarea totală fiind de 60.000 mii lei;

• asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare – irigaţii situate în cadrul teritoriului organizaţiilor sau al federaţiilor de organizaţii şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora, pentru care suma fixă acordată este de 31 lei/ha, iar valoarea totală fiind de 12.000 mii lei;

• executarea lucrărilor de aducere în stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul aceluiaşi teritoriu, pentru care valoarea totală a sprijinului financiar este de 12.000 mii lei;

• executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către ANIF a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor sau al federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite prin proprietate sau folosinţa acestora, valoarea totală fiind de 10.000 mii lei.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2008

Vizualizari: 657֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI