Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

50 milioane de euro împotriva nitraţilor

Cu ocazia întâlnirii cu delegaţia Băncii Mondiale, desfăşurată la sediul Ministerului Mediului, secretarul de stat Lucia Ana Varga a clarificat ultimele aspecte privind demararea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“.

„Reducerea poluării cu nitraţi a resurselor de apă din ţara noastră reprezintă o condiţie esenţială atât pentru atingerea stării bune a apei cât, mai ales, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi menţinerea sănătăţii populaţiei“, a declarat Lucia Ana Varga, secretar de stat în cadrul MMDD.

În vederea reducerii poluării cu nitraţi şi pentru sprijinirea investiţiilor şi asistenţei tehnice necesare pentru implementarea Directivei Nitraţi a UE, MMDD demarează, începând cu luna aprilie a acestui an, proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“.

Proiectul, în valoare de 50 milioane de euro, finanţat de Guvernul României printr-un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, va fi implementat în perioada 2008-2013. Obiectivele generale urmărite în cadrul acestui proiect constau în:

- realizarea unor platforme pentru colectarea gunoiului de grajd şi a gunoiului menajer;
- lucrări de reabilitare a păşunilor;
- plantarea de perdele vegetative pentru protecţia cursurilor de apă;
- reabilitarea sau extinderea sistemelor de canalizare şi tratare a apelor uzate în zone în care poluarea este iminentă;
- promovarea aplicării Codului de bune practici agricole.

În paralel cu aceste investiţii de mediu, tot în cadrul acestui proiect va fi întărită capacitatea MMDD, Administraţiei Naţionale „Apele Române“ şi a altor instituţii, de la nivel naţional sau judeţean, implicate în implementarea Directivei Nitraţi, în scopul monitorizării calităţii apei şi urmăririi implementării planurilor de acţiune pentru protecţia resurselor de apă împotriva poluării cu nutrienţi.

În România au fost inventariate 251 de localităţi, din 34 de judeţe şi 10 bazine hidrografice, unde există surse de nitraţi provenite din activităţile agricole, în apele subterane şi de suprafaţă.

Cele mai multe localităţi afectate de acest tip de poluare se găsesc în judeţele: Iaşi (30 localităţi), Argeş (23 localităţi), Suceava  (18 localităţi), Neamţ  (15 localităţi) şi Timiş  (14 localităţi).

În prima etapă a desfăşurării proiectului vor fi elaborate studii de fezabilitate pentru alimentări cu apă, canalizare şi tratarea apelor menajere uzate în 91 din cele 251 de localităţi.
În 11 dintre cele 91 de comune vor fi create centre de demonstrare şi instruire pentru a servi ca bază pentru implementarea proiectului şi în celelalte zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Valentina ŞOIMU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 9, 1-15 MAI 2008

Vizualizari: 752֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI