Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Cum valorificăm eficient rezerva de apă din sol?

Trebuie reţinut că, indiferent cât de mare este cantitatea de precipitaţii scăzute, solul are o capacitate limitată de reţinere a apei la dispoziţia plantelor. Restul apei se pierde pe diferite căi. Este foarte important ca apa reţinută de sol să fie bine valorificată prin plantele de cultură, în folosul creşterii recoltelor. Aceasta se poate realiza prin dirijarea corectă a fenomenului de transpiraţie.

În eventualitatea că regimul precipitaţiilor în perioada următoare va fi redus, trebuie luate măsuri, încă de la înfiinţarea culturilor, pentru conservarea apei în sol.

Posibilităţile de valorificare productivă a apei din sol constau în:

- cultivarea plantelor cu consum specific de apă mic şi cu înrădăcinare profundă (hibrizi de porumb timpuriu, sorg, mei, năut şi şofrănel);
- alegerea soiurilor (hibrizilor) care se pretează cel mai bine la un eventual stres hidric;
- executarea semănatului în epoca optimă, cu tendinţe de avans;
- alegerea unei densităţi moderate;
- realizarea de culturi compacte, cu plantele uniform repartizate, fără goluri, pentru a menţine în interiorul acestora o umiditate mai ridicată care să reducă transpiraţia;
- aplicarea unei fertilizări echilibrate care menţine o concentraţie ridicată a soluţiei solului şi deci un consum specific mai mic de apă.
- măsuri de reducere la maximum a tuturor căilor de pierdere a apei din sol şi în primul rând de combatere a buruienilor;
- efectuarea lucrării de prăşit prin care se realizează nu numai combaterea buruienilor, dar şi un strat izolator la suprafaţa solului care împiedică pierderea apei prin evaporare.

Cum se asigură încorporarea în sol a erbicidelor volatile

Se întâlnesc unele recomandări ca anumite erbicide volatile să fie încorporate în sol la 8 cm adâncime, prin două treceri cu grapa cu discuri şi că acestea trebuie încorporate la 15-20 minute după aplicare, pentru a evita pierderile prin volatilizare.

O asemenea lucrare în primăvară este total contraindicată, deoarece provoacă mari pierderi de apă şi tasarea solului.

Experienţe riguros făcute demonstrează că, prin lucrarea cu grapa cu discuri, pierderile de apă din sol sunt de 4-5 ori mai mari faţă de lucrarea cu combinatorul, iar roţile tractorului pătrund în sol adânc, provocând tasarea accentuată a acestuia.
Întrebarea care s-ar putea pune este dacă aceasta asigură o mai bună combatere a buruienilor.

Atunci, de ce trebuie să încorporăm erbicidul până la 8 cm?
S-au experimentat diverse variante de încorporare a erbicidelor în sol, folosind mai multe metode.

Cea mai uniformă repartizare şi cu cele mai mici pierderi de apă prin evaporare s-a înregistrat la lucrarea cu combinatorul printr-o singură trecere.

Să ne explicăm:

La erbicidare se folosesc în medie 300 l de lichid/ha. Aceasta înseamnă că se asigură 30 ml/mp. Dacă îl încorporăm la 8 cm adâncime, ajung 3,8 ml în acest volum de sol, iar dacă se încorporează la 4 cm cantitatea se dublează. Presupunând că o parte se volatilizează ca urmare a încorporării superficiale, cantitatea rămasă în stratul respectiv este mult mai mare în comparaţie cu o încorporare la 8 cm.

Ca urmare, recomandăm ca din tehnologia lucrărilor de pregătire a patului germinativ în primăvară să fie eliminată lucrarea cu grapa cu discuri. Este bine ca asemenea arături să fie lucrate cu grapa cu discuri în ferestrele iernii, şi nu la pregătirea patului germinativ.
Grapa cu discuri se mai poate folosi în primăvară la lucrarea terenului nearat.

Prof dr. ing. Vasile POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 6, 16-31 MARTIE 2008

Vizualizari: 1335֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI