Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Sprijin comunitar pentru horticultori

Sprijinul de care pot beneficia producătorii din sectorul legume-fructe provine din două direcţii: Uniunea Europeană şi Bugetul de Stat. Este important de reţinut faptul că banii comunitari vin pentru a crea producătorilor facilităţi de comercializare. În rândurile ce urmează ne vom referi la sprijinul primit din partea Uniunii Europene.

Plăţi directe

Toţi producătorii pot beneficia de plata unică pe suprafaţă, care este de circa 50 euro/ha şi se derulează prin APIA. Acestea se acordă independent de nivelul producţiei, aplicând schema de plată unică pe suprafaţă.

Plăţi tranzitorii la tomate. Pentru a primi acest sprijin, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să încheie contract cu o fabrică de procesare-prelucrare;
b) să livreze minimum 8.000 kg/ha tomate;
c) suprafaţa minimă a unei parcele cultivate cu tomate destinate procesării să fie de minimum 0,3 ha.
Producătorii de nuci pot primi ajutoare financiare pentru suprafeţele maxim garantate.

Facilităţi pentru Grupurile şi Organizaţiile de Producători

Sprijin pentru administrarea şi funcţionarea Grupurilor şi Organizaţiilor de Producători.
Sprijin pentru investiţii, şi anume: 75% din valoarea investiţiilor din planul de recunoaştere.

Pentru a beneficia de asistenţă financiară comunitară, Organizaţiile de Producători trebuie să înfiinţeze fonduri operaţionale constituite din contribuţiile financiare plătite de membri, în baza volumului şi/sau valorii producţiei comercializate.

Statutul de Grup sau Organizaţie de Producători  poate fi obţinut de orice persoană juridică constituită din producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, care activează în domeniul fructelor şi legumelor şi care are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor.

Categorii de produse:

• fructe şi legume (exceptând cartofii);
• fructe;
• legume (exceptând cartofii);
• fructe şi/sau legume destinate procesării;
• ciuperci;
• individual pentru fiecare produs.

Condiţii de recunoaştere:
• numărul minim de membri – 5;
• o valoare a producţiei comercializate de minimum 20.000 de euro pentru grupuri şi 100.000 de euro pentru organizaţii;
• îndeplinirea anumitor criterii interne de organizare şi funcţionare.

De ce Grupuri sau Organizaţii de Producători?

Pentru că aceste forme de organizare reprezintă elementul de bază în cadrul organizării comune de piaţă pentru sectorul legume-fructe, prin intermediul cărora se doreşte realizarea unei producţii durabile şi competitive, reducerea costurilor, concentrarea ofertei, prevenirea şi combaterea crizelor care pot apărea în sector.

O organizaţie de producători recunoscută poate beneficia de fonduri comunitare prin elaborarea unui program operaţional.

Aceste forme de organizare pot beneficia de ajutor financiar comunitar pentru:

• cheltuieli administrative;
• studii de prefezabilitate şi fezabilitate;
• contracte pentru realizarea de materiale publicitare în vederea promovării imaginii grupului şi a produselor acestuia;
• cheltuieli pentru implementarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară;
• cursuri de calificare a personalului propriu pentru standardizarea producţiei;
• cheltuieli aferente reuniunilor şi programelor de formare pentru punerea în aplicare a acţiunilor planului de recunoaştere;
• promovarea denumirilor/mărcilor grupurilor de producători;
• costuri privind achiziţionarea de terenuri virane în vederea realizării unei investiţii; maşini frigorifice pentru transportul produselor; maşini pentru sortarea, calibrarea şi etichetarea produselor; maşini pentru confecţionat ambalaje; spaţii comerciale pentru desfacerea produselor; spaţii pentru depozitarea produselor. (Va urma)

Valentina ŞOIMU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 6, 16-31 MARTIE 2008

Vizualizari: 1293֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI