Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Arhitectura brâncovenească de la Brebu

Marele voievod şi martir al neamului românesc, azi sfânt între sfinţii calendarului nostru ortodox, Constantin Brâncoveanu a avut, în decursul glorioasei sale domnii (1688 – 1714), numeroase şi trainice legături de suflet cu vechea vatră de istorie, ţinutul Prahova. O urmă de neşters a lăsat şi la Brebu.

În vecinătatea municipiului Câmpina se află comuna Brebu, străjuită de Complexul arhitectural medieval. În interiorul zidului există trei importante edificii: Casa Domnească (în fapt un adevărat palat), Biserica şi Clopotniţa. În opinia muzeografului Radu Răzvan, acestea se numără printre cele mai importante monumente de arhitectură românească din secolul al XVII-lea din judeţul Prahova.

Zidul de incintă, care impresionează puternic vizitatorii, este construit din cărămidă şi piatră de râu şi a rezistat până în zilele noastre. Intrarea se face pe sub turnul-clopotniţă, o construcţie masivă din cărămidă cu patru nivele şi având o înălţime de aproximativ 30 de metri.

Biserica, începută la 27 iunie 1650 din vremea domnitorului Matei Basarab, a fost finalizată de Constantin Brâncoveanu. Acest fapt este atestat de pisania din interior, aflată între naos şi pronaos. Arhitectura acestui interesant edificiu este inspirată de Biserica Mănăstirii Dealu de lângă Târgovişte (sec. al XVI-lea), iar decoraţiunea exterioară, realizată de meşterii munteni şi moldoveni din acea epocă, impresionează profund vizitatorii.

Casa Domnească de la Brebu, un veritabil palat lăsat nouă de Constantin Brâncoveanu, a atras aici prestigioşi artişti români care au poposit îndelung în acest loc nu numai datorită peisajului mirific, ci şi datorită acestor atrăgătoare ctitorii din Evul Mediu românesc. Între cei care au făcut popas de suflet aici se află şi Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian şi Sava Henţia.

În cele opt încăperi ale Casei Domneşti se află şi o originală Expoziţie de artă şi istorie medievală. Publicul vizitator este încântat să afle aici şi o serie de tipărituri bisericeşti reprezentative pentru cultura Ţării Româneşti din secolul al XVII-lea. Facem, aşadar, cunoştinţă cu Pravila de la Govora (1640), „Îndreptarea Legii“ ( 1652 – Târgovişte); „Biblia de la Bucureşti“ (1688), tipărită de fraţii Radu şi Ştefan Greceanu. Lucrarea, realizată în vremea lui Şerban Cantacuzino, este tipărită în limba română cu caractere chirilice.

În expoziţie vizitatorii mai fac cunoştinţă şi cu alte tipărituri editate de celebrii mitropoliţi Dosoftei şi Antim Ivireanu.

Casa Domnească de la Brebu-Prahova, care găzduieşte şi alte importante documente, constituie şi un important punct de atracţie turistică, care se cuvine să fie vizitată de toţi cei care iubesc istoria românească.

Cristea Bocioacă
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 6, 16-31 MARTIE 2008

Vizualizari: 1441֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI