Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

În dezbatere, proiectul Legii Învăţământului Preuniversitar

Proiectul Legii Învăţământului s-a aflat, ce-i drept, în dezbaterea cadrelor didactice ce activează în acest sector. Se pare însă că o bună parte dintre cei care activează în sfera învăţământului, cu o puternică amprentă rurală, nu a avut posibilitatea practică de a-şi exprima opiniile şi din motive ce ar fi putut să le afecteze statutul profesional. Pentru a completa acest „gol“, ne-am adresat unor cadre didactice cu experienţă, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi şcolare agricole, de la care am sintetizat multe propuneri de real interes.
Redăm câteva:

O strategie unitară

În contextul noului proiect al Legii Învăţământului, Ministerul Agriculturii ar putea dezvolta, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, o strategie naţională cu privire la învăţământul agricol.

Această strategie ar putea cuprinde măsuri referitoare la:

• dezvoltarea unor şcoli de interes regional în mediul rural cu calificări şi specializări, care să răspundă noilor cerinţe ale dezvoltării agriculturii pentru formarea iniţială, cât şi pentru cea continuă – centre regionale de formare continuă a adulţilor pe lângă şcolile agricole;

• crearea unor ferme didactice model pe lângă fiecare şcoală agricolă de interes regional;

• cuprinderea în nomenclatorul de profesii a unor meserii şi specializări care să răspundă nevoilor de formare din agricultură şi să fie în acelaşi timp atractive pentru grupurile-ţintă;

• susţinerea tinerilor care doresc să urmeze şcoala agricolă: burse, cantine, internat, chiar finanţarea unor campusuri, poate după modelul francez.
Prof. ing. Maria DRINOVAN,
director – Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei“, Prejmer – Braşov

Reabilitarea şcolilor agricole

- susţinerea financiară a învăţământului agricol pentru reabilitarea bazei materiale de specialitate la nivel european, prin a oferi posibilitatea de a accesa proiecte de finanţare derulate prin Ministerul Agriculturii;

- susţinerea financiară a elevilor care vor fi şcolarizaţi în învăţământul agricol privind cazarea şi masa, în vederea asigurării gratuităţii parţiale sau totale;

- subvenţionarea materialelor didactice de specialitate pe care elevii nu au posibilităţi să le cumpere (pentru clasele XI-XII);

- colaborarea îndeaproape cu cadrele didactice de specialitate care funcţionează în învăţământul agricol pentru alegerea calificărilor profesionale, în funcţie de cerinţele locale ale pieţei muncii;

- perfecţionarea cadrelor de specialitate, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, în vederea asigurării formării continue la standarde europene (organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri pe teme de actualitate în domeniul agricol);

- implicarea prin lege a Ministerului Agriculturii care, împreună cu Ministerul Învăţământului, să conştientizeze nevoile de specialişti în agricultură, astfel încât învăţământul agricol să se alinieze celui din ţările Uniunii Europene;

- Ministerul Agriculturii are obligaţia să reabiliteze imaginea învăţământului agricol considerat în ultimii ani „oaia neagră“ a sistemului de învăţământ, motiv pentru care, după absolvirea învăţământului gimnazial elevii au optat pentru calificări din alte domenii, chiar dacă nu s-au realizat ulterior pe seama calificării pentru care au optat.

Prof. Simona LAZĂR, director Grupul Şcolar Agricol „Alexandru Borza“, Ciumbrud, judeţul Alba

Pagină realizată de dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.5, 1-15 MARTIE 2008

Vizualizari: 1016֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI