Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Legea nr. 9, din 11 ianuarie 2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
(MO al României, Partea I, nr. 29, din 15 ianuarie 2008)

Ţinând cont de faptul că actele de cruzime faţă de animale, de necuvântătoare în general şi faţă de câinii comunitari, în special, săvârşite de om, au luat proporţii uriaşe, îngrijorătoare, am considerat că este imperios necesar să prezentăm câteva dintre modificările şi completările aduse Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.

De pildă, la art. 4 modificat se prevede că deţinătorii de animale sunt obligaţi să aibă un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, să le asigure condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute şi să nu le abandoneze sau să le izgonească.
Important de reţinut este textul nou modificat al art. 6 din lege, potrivit căruia prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute de lege (art. 6(1)).

Acelaşi articol 6 alin. (2) descrie ce se înţelege prin cruzime faţă de animale, după cum urmează:

a) omorârea animalelor cu intenţie;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
f) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
g) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
h) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
i) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
j) folosirea armelor cu tranchilizante în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.

După aliniatul (1) al art. 23 s-a introdus un nou aliniat, (11), potrivit căruia sunt considerate infracţiuni următoarele fapte:

a) deţinerea şi comercializarea de animale sălbatice de către persoane fizice şi juridice neautorizate, cu excepţia grădinilor zoologice;
b) folosirea animalelor pentru cerşetorie, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;
c) faptele prevăzute la art. 6 (cruzimea faţă de animale);
d) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.

Aliniatul (3), nou introdus după alin. (2) al art. 23, prevede că infracţiunile menţionate la alin. (11) se sancţionează alternativ cu închisoare de la o lună până la trei ani sau cu amendă de la 500 la 1.000 de lei şi confiscarea animalelor.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.5, 1-15 MARTIE 2008

Vizualizari: 758֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI