Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

116 ani de şcoală agricolă la Geoagiu

Cel care păşeşte pragul Colegiului Tehnic Agricol „Alex. Borza“ are o revelaţie aparte. De la intrare îşi dă seama de ordinea şi disciplina care s-au statornicit aici.

De câţiva ani, la conducerea şcolii se află un colectiv de excepţie, în frunte cu directorul Ioan Vălean şi directorul adjunct Marin Ştefania, doi manageri de excepţie, buni profesionişti, cu tact pedagogic.

Punctele tari ale Grupului Şcolar din Geoagiu sunt:

• personal didactic competent;
• dotare excelentă, inclusiv în domeniul ITC;
• parteneriate cu agenţi economici, experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană;
• ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
• rezultate bune ale elevilor la examenele de absolvire şi la concursurile şcolare;
• obţinerea de resurse extrabugetare.

Dintre punctele slabe am aminti câteva:

• lipsa unor spaţii optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniul alimentaţiei;
• implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară;
• mediile de intrare în liceu şi la şcoala de arte şi meserii.

Şcoala şi-a început activitatea în anul 1891, sub denumirea de Şcoală Inferioară de Agricultură. De la înfiinţare şi până în prezent, unitatea a funcţionat fără întrerupere şi fără să-şi modifice profilul de bază, adică pregătirea specialiştilor în agricultură.
 
Directorul şcolii ne-a vorbit şi de unele ameninţări, cum ar fi:

• scăderea cu 34% a numărului de tineri cu vârste cuprinse între 14-19 ani până în 2010;
• dificultăţi de integrare socioprofesională a absolvenţilor;
• resurse bugetare insuficiente;
• motivare scăzută a cadrelor didactice;
• repartizarea computerizată a absolvenţilor de gimnaziu pe baza rezultatelor şcolare ale elevilor şi fără nicio legătură cu aptitudinile acestora.

Ar fi de precizat că Grupul Şcolar din Geoagiu a acumulat experienţă în derularea de proiecte internaţionale, în parteneriate şcolare şi programe educative pentru elevi şi părinţi. Aceste parteneriate au fost încheiate cu Staţiunea de Cercetări Pomicole şi Ocolul Silvic din Geoagiu, cu SC Bucur SRL Orăştie, cu Agro Company-Abatorul Săuleşti, SC Elit Cugir, Avis Mintia, cu o staţiune turistică din Geoagiu-Băi, unităţi care asigură efectuarea practicii de către elevi.

La rândul său, Direcţia agricolă a judeţului Hunedoarea este un partener foarte important în derularea activităţii Grupului şcolar.

Ar mai fi de amintit şi câteva proiecte derulate:

• proiect de dezvoltare informaţională şi educaţională;
• accesul la educaţie a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi;
• schimb de experienţă cu Colegiul Agricol şi Horticol din Coutences, regiunea Normandia-Franţa, finanţat de către Asociaţia Côte d’Armour.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 3, 1-15 FEBRUARIE 2008

Vizualizari: 1242֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI