Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier legislativ

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148, din 19 decembrie 2007, privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură.
(MO al României, Partea I, nr. 882, din 21 decembrie 2007).

Pentru început, este bine să ştim că, prin derogare de la unele prevederi ale OUG nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, precum şi ale OUG nr. 113/2006, prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată se alocă temporar din veniturile obţinute din privatizare. (Art. 1).

Consecinţa firească a unei astfel de reglementări o constituie stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe, prin acordarea sumei de 1.907.374,11 mii lei din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, ministrului de resort (MADR), pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a acestei Ordonanţe de urgenţă.

Important de reţinut este faptul că suma prevăzută mai sus este destinată asigurării surselor necesare efectuării prefinanţării următoarelor cheltuieli:

• prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), în sumă de 1.498.868,09 mii lei; • prefinanţarea cheltuielilor implicate în derularea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), în sumă de 408.506,02 mii lei.

Cei interesaţi trebuie să ştie că schemele de plată implicate în derularea FEGA, pentru care se asigură prefinanţarea cheltuielilor destinate acestui fond sunt:

• schema de plată directă unică pe suprafaţă; • schema de plată pentru culturi energetice;
• schema de plată separată pentru zahăr.

După ce Ministerul Economiei şi Finanţelor virează sumele respective într-un cont de disponibilitate distinct, deschis în numele MADR la Trezoreria Statului, aceste sume sunt virate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării MADR, care la rândul său, le virează într-un cont distinct, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Decontarea plăţilor reprezentând prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată, implicate în derularea FEGA şi FEADR, se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului (Art. 3 şi 4, alin. (1)-(3)).

Trebuie să mai ştim că beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 din OUG nr. 125/2006, pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, despre care s-a scris – în această rubrică – în vara anului trecut.

Jurist Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 3, 1-15 FEBRUARIE 2008

Vizualizari: 726֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI