Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Viaţa în împărăţia bradului alb

Atestată în anul 1776 ca fiind un cătun cu cele câteva case răsfirate, aciuiate prin ochiuri de pădure, Bilbor este astăzi o localitate rurală în plină dezvoltare, având o populaţie de 2.932 de locuitori şi, cum preciza viceprimarul comunei, Ilie Tamaş: „Trebuie remarcat că este o comună cu o populaţie sută la sută românească şi cu religie ortodoxă.“

Comuna Bilbor este situată în nordul judeţului Harghita, într-o zonă depresionară bine conturată de relieful înalt al munţilor Bistriţei,  la o altitudine de 1.050 metri. Legătura ei cu „restul lumii“ se face direct prin drumuri amenajate, care duc spre satul Secu şi municipiul Topliţa spre sud-est, spre oraşul Borsec şi localitatea Capu Corbului în est, spre satele Glod şi Drăgoiasa în nord.

Localitate tipic montană

Structura comunei, aşa cum se prezintă astăzi, a fost determinată de forma de relief a zonei în care s-a dezvoltat, de-a lungul anilor, fiind în prezent una dintre cele mai mari din judeţ, cu o suprafaţă totală de 227 kmp şi o populaţie cu o densitate medie de 13 locuitori pe kmp.

Existenţa zonei muntoase explică densitatea redusă a populaţiei la nivelul comunei, localitatea intrând în categoria satelor cu gospodării răsfirate, case construite în vecinătatea izvoarelor, a cursurilor de apă, în apropierea drumurilor uşor accesibile spre păduri şi păşuni, care oferă populaţiei cele două ocupaţii de bază: creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului.

Tradiţia păstoritului

Creşterea animalelor este o ocupaţie care variază destul de mult, în funcţie de sosirea primăverii şi sfârşitul toamnei. Zona Bilborului este recunoscută ca fiind una cu climă rece, cu ierni timpurii şi primăveri târzii.
Vremea păstoritului începe aproximativ în jurul datei de 23 aprilie, odată cu sărbătoarea Sfântului Gheorghe, şi ţine cam până în jurul sărbătorii Prăznuirii Cuvioasei Parascheva, 14 octombrie.

Obiceiurile, rămase de-a lungul timpului neschimbate, încep cu constituirea turmelor sau a stânelor, prin reunirea mai multor gospodari în aşa-numita „stână asociată“. Odată cu sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la 21 mai urmează „măsura oilor“ şi încă alte obiceiuri care sunt prilej de întâlnire a gospodarilor comunei şi de sărbătoare.

Pădurea şi păşunile, marea bogăţie

Agricultura comunei se bazează, în general, pe cultura cartofului datorită altitudinii. În acest sens, viceprimarul Ilie Tamaş preciza: „Din totalul de 227 kmp, cât este suprafaţa comunei, doar 60 ha este suprafaţă arabilă, restul fiind păşuni şi fâneţe, 10.000 ha de păşuni şi păduri de brad alb şi molid.“

Marea bogăţie a Bilborului o reprezintă cele aproximativ 8.000 ha de păşune, din care primăria are o supra­faţă de aproxi­mativ 1.900 ha şi în jur de 1.700-1.800 ha de păşune împădurită, suprafeţe utilizate de cetăţenii comunei.
Fondul zootehnic este constituit din cele 3.500 capete de bovine, din care 2.200 vaci cu lapte şi juninci, restul fiind tineret bovin. Există apro­xi­mativ 2.500 capete de ovine şi cca 700 cai folosiţi la muncile agricole.

Elemente ale civilizaţiei cotidiene

Viaţa civilizată, modernă a ajuns şi pe meleagurile Bilborului. S-a construit un releu TV, trei relee pentru telefonie mobilă şi, de aseme­nea, s-a introdus cablu TV şi Internet, toate având o contribuţie şi din partea actualei conduceri a primăriei. De asemenea, primăria are câteva proiecte privind asfaltarea totală a drumului Bilbor-Topliţa, cu fonduri provenite de la Consiliul Judeţean Harghita. Alt proiect prevede reabilitarea infrastructurii comunei, pentru introducerea apei şi canalizare, proiect predat pentru finanţare din fonduri europene nerambursabile.

Un proiect de viitor este reabilitarea drumului Bilbor-Panaci-Vatra Dornei, în prezent drum de macadam. „În actualul mandat am executat asfaltări pe o distanţă de 4 km. S-a construit un cămin cultural modern, având o sală de spectacole cu 500 de locuri. Dintre activităţile culturale, menţionez în primul rând Sărbătoarea Hra­mului Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi totodată

Zilele comunei Bilbor. În comună avem asigurată o asistenţă medicală calificată cu ajutorul unui medic generalist, ajutat de doi asistenţi de cabinet şi de doi asistenţi sociali, plus un serviciu de ambulanţă asigurat de o maşină utilată modern pe care îşi desfăşoară activitatea cinci asistente şi cinci şoferi, repartizaţi pe ture de service“ – spunea viceprimarul Tamaş. Când am plecat de la primărie, o seară răcoroasă cobora peste satul dintre munţi într-un superb asfinţit de soare.

Marius DUMBRAVĂ
REVISTA LUMEA SATULUI NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 1106֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI