Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

„Şcoală europeană“

De mulţi ani n-am mai călcat pragul Colegiului Tehnic „Raluca Ripan“, pe atunci Grupul Şcolar de Industrie Alimentară sau Liceul Industrial pentru Industria Alimentară.

Rar mai poţi întâlni o asemenea şcoală „pusă la punct“, gospodărită cu atâta pricepere.  Dacă cunoşti însă colectivul acestei şcoli, îndeosebi pe cele două doamne care asigură managementul, nu te miră rezultatele. Acum, la cei 61 de ani de existenţă, unitatea de învăţământ de aici a primit, din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, certificatul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ“.

Meserii şi specializări căutate

Structura şcolii include: 13 clase de nivel liceal, profilate pe toate sectoarele alimentare.
Absolvenţii şcolii se numără printre specialiştii recunoscuţi nu numai în industria alimentară, ci şi în ştiinţe agronomice, medicină, ştiinţe economice, matematică, chimie, cibernetică şi cercetare ştiinţifică.

„Pe parcursul anilor 2000-2007 – ne spune directoarea, prof. Maria Bena, s-au amenajat două ateliere-şcoală, unul de panificaţie-patiserie şi altul de preparat produse din carne, cu scopul pregătirii la standarde europene a tinerilor ce se îndreaptă spre şcoala noastră pentru a putea dobândi specializări în domeniul industriei alimentare.“

Atelierul-şcoală de panificaţie-patiserie a fost amenajat în anul 2000 cu sprijinul fundaţiei olandeze „Bakkers voor bakkers“, STIOS (The Foundation for International Cooperation Programme), NMCP (Netherlands Management Cooperation Programme) şi din veniturile proprii ale şcolii.

Dotarea la nivelul exigenţelor comunitare

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară într-un singur schimb în două clădiri. Instruirea practică se face în laboratoare, ateliere şi la agenţii economici.
În şcoală toate normele sunt ocupate de personal didactic calificat în număr de 48, iar personalul didactic auxiliar este în număr de 8.

Şcoala dispune de săli de clasă, laboratoare şi ateliere care permit desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ: 16 săli de clasă; cabinete, 12 laboratoare; atelier pentru prepararea produselor de panificaţie-patiserie şi came; atelier electromecanic; sală de sport şi două terenuri de sport; biblioteca şcolii dotată cu aproximativ 28.000 de volume; sală multimedia; internat fete: 288 de paturi.

Certificare IES

International Education Society (IES, Londra) este o societate specializată în certificarea instituţiilor de educaţie în cadrul proiectului Certificate internaţionale şi în certificarea profesorilor pentru toate tipurile de şcoli.

Absolvenţii acestor şcoli atestate pot obţine certificatul internaţional eliberat standard în limba engleză şi tradus în limba oficială. Certificatul internaţional IES e eliberat şi sub forma traducerilor oficiale în alte limbi (germană, franceză, spaniolă, italiană, portugheză, rusă, indoneziană, vietnameză).

Teodor Marian
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 622֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI