Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Meserii cu profil agricol la Botoşani

Şcoala agricolă Botoşăneanca şi respectiv Grupul Şcolar „Petru Rareş“ se numără printre puţinele grupuri şcolare cu profil agricol, la care titulatura corespunde cu adevărat profilului agricol. Cele mai multe din ţară se numesc şcoli agricole, dar clasele cu profil agricol sunt aproape inexistente.

Am purtat o discuţie folositoare cu directorul acestei şcoli, cunoscutul dascăl profesionist şi manager de marcă Dumitru Tudosă.

– Ce ne puteţi spune despre unitatea dumneavoastră, secretul menţinerii ei printre şcolile bune?

– Grupul Şcolar „Petru Rareş“ Botoşani se prezintă comunităţii ca o instituţie de învăţământ care a educat, pe parcursul a peste o sută de ani de existenţă, zeci de generaţii de lucrători în domeniul mecanic.

În prezent, Grupul Şcolar „Petru Rareş“ Botoşani este o şcoală cu tradiţie a învăţământului botoşănean care pregăteşte specialişti în meseriile: tehnician mecanic de întreţinere şi reparaţii, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.

Grupul Şcolar „Petru Rareş“ Botoşani îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire în domeniul serviciilor mecanice. Prin acţiuni de mare responsabilitate se urmăreşte satisfacerea nevoilor de învăţare pentru ca absolvenţii şcolii noastre să realizeze servicii performante compatibile cu cele din Uniunea Europeană.

Prin parcurgerea procesului de învăţământ asigurăm dimensiunea europeană a educaţiei şi realizarea în carieră. În perspectiva adaptării structurilor planurilor de şcolarizare la nevoile pieţei muncii, şcoala asigură pregătirea elevilor, astfel încât să posede acele competenţe care să le permită să ocupe un loc de muncă în sectoarele economice.

– Am înţeles că şcoala constituie o atracţie pentru copii.

– Într-adevăr, şcoala noastră a constituit dintotdeauna o mare atracţie pentru copiii cu înclinaţii practice, dornici să înveţe o meserie, și a reprezentat o rampă de lansare pentru cei care au dorit să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior.

Climatul educaţional al şcolii este de tip deschis şi angajant, bazat pe cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, calm, încredere, nivel ridicat de profesionalitate.

– Ce ne puteţi spune despre baza materială a şcolii ?

– Baza materială este diversificată, permiţând adoptarea de metode moderne de instruire teoretică şi practică. Şcoala beneficiază de 16 săli de clasă, 12 laboratoare (trei de informatică, unul de chimie, unul de biologie, unul de fizică, unul de tractoare, două de agricultură, unul de mecanică etc.) şi trei cabinete: de română, psihologic şi un cabinet media; 4 ateliere pentru instruirea practică, 15 ha de pământ, 8 tractoare, 2 autocamioane, 4 Dacii şi 1 Aro, o bibliotecă dotată atât cu cărţi de beletristică şi de specialitate, cât şi cu casete audio-video, CD-uri, 5 calculatoare performante racordate la Internet, sală de lectură, cantină, o sală de sport, care poate prelua toate activităţile de profil.

– De ce şcoala dvs. este atât de mult apreciată?

– Aprecierea de care se bucură instituţia noastră este datorată atât calităţii procesului de instruire şi educare a elevilor, finalizat prin rezultate şi succese la concursurile pe meserii şi olimpiadele şcolare, cât şi bunei pregătiri în meserie a elevilor, mulţi dintre aceştia integrându-se rapid şi eficient în sfera producţiei sau a serviciilor.

Implicarea şcolii în Programul EU-Phare VET RO a fost benefică pentru unitate, ţinând cont de faptul că dotarea deosebită primită şi experienţa profesională şi didactică, dobândită prin implementarea noilor curriculae şi prin participarea cadrelor didactice la toate cursurile de perfecţionare şi de formare amintite, au fost şi continuă să fie utilizate şi valorificate integral şi eficient pentru toţi elevii unităţii, cu atât mai mult cu cât, în prezent, la toate nivelurile de învăţământ la care se desfăşoară activitatea în unitate, s-au elaborat şi se implementează curriculae şcolare revizuite şi noi forme de evaluare şi atestare profesională şi finală.

Investiţiile prin programul PHARE au fost realizate în scopul îmbunătăţirii şi adecvării stării igienico-sanitare a unităţilor şcolare implicate, identificării necesităţilor de comple­tare a dotărilor materiale existente şi dotării unităţilor şcolare în conformitate cu profilul de formare profesională.

Timp de doi ani, şcoala este implicată într-un proiect multilateral - proiecte de parteneriat Comenius, Viitorul energetic al oraşului meu, alături de  alte trei instituţii din trei ţări diferite (Polonia, Lituania şi Turcia). Din punctul de vedere al conţinutului, proiectul multilateral este axat pe elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice tematicii comune la nivel de parteneriat. Activităţile proiectului sunt integrate în curriculum şi interdisciplinare. Pentru că sunt proiecte centrate pe elevi, aceştia sunt implicaţi în toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia până la evaluarea şi diseminarea rezultatelor.

De asemenea, proiectul se axează şi pe instituţie şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice. Acest proiect permite echipelor de profesori şi directori de şcoli din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi informaţii, să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale.

Echipa managerială intenţionează să păstreze tradiţia învăţământului mecanic prin ofertarea unor meserii şi specializări atractive, prin specializarea resurselor umane şi prin flexibilizarea specializărilor în conformitate cu solicitările pieţei muncii.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2011

Vizualizari: 1902֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI