Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Lumea Satului 100. Cine suntem? Spre ce tindem?

Primul număr al revistei „Lumea Satului“ a văzut lumina tiparului exact cu 4 ani şi 4 luni în urmă, când un grup de ziarişti agrarieni, în frunte cu editorul general Ion Banu, a pus bazele unei publicaţii care îşi propunea să aducă o nouă abordare publicistică în presa scrisă de specialitate.

Ea se dorea a fi o tribună de dezbatere a tuturor celor care trăiesc şi convieţuiesc în cel mai întins spaţiu rural al Europei. Misiunea era dificilă, pentru că şi problemele economice şi sociale ale satului românesc sunt pe cât de complexe, pe atât de grele.

Demersul publicistic

Apărută într-un moment în care reforma se afla la capătul unei aşa-zise ajustări structurale, revista era chemată să aducă în paginile ei toate acele valori capabile să propună soluţii pentru ieşirea din colaps. Dacă am reuşit sau nu, o pot spune cititorii noştri.
În demersul nostru publicistic i-am luat ca aliaţi, în primul rând, pe acei oameni de bună credinţă care socotesc că misiunea lor fundamentală este de a da satului românesc bunăstarea la care ţăranii jinduiesc de atâta amar de vreme.

Stările de lucruri din lumea satului sunt mult prea deprimante pentru a vorbi de o reuşită deplină în atingerea obiectivului propus. Asta dacă ne referim la un bilanţ general. Pentru că o analiză sectorială pune în evidenţă apariţia şi consolidarea în lumea satului a unor unităţi economice şi centre rurale care pot defila în primul eşalon al unei posibile parade europene.

Ce-i drept, aceste valori sunt puţine, dar ele reprezintă germenii unui nou mod de agricultură şi de viaţă în spaţiul rural românesc.

Pornind de la această realitate şi de la convingerea că elita rurală este singura capabilă să determine acea emulaţie care să scoată satul românesc din sărăcia în care se află, o bună parte a mesajului nostru publicistic a fost îndreptată spre reliefarea modului în care au reuşit aceşti oameni. În acest scop, am pornit de la cele mai simple reuşite în plan economic şi social până la înfăţişarea acelor afaceri de anvergură care reprezintă adevărate puncte de referinţă pentru noile modele agricole ce se conturează.

Structura revistei

Revista Lumea Satului este o publicaţie bilunară, cu 84 de pagini, policromie. În lumea publicaţiilor agricole ea se află în competiţia pentru supremaţie cu mai multe reviste de specialitate, alături de care încearcă să prezinte... viaţa aşa cum este ea în zona la care se referă în actualele condiţii de criză economică şi depresie socială.

Cel mai important succes al revistei este acela de a fi prezentă în majoritatea localităţilor din România, iar mai recent şi în multe alte ţări din lume, prin abonamente ferme şi de durată sau/şi prin sistemul electronic.

Ţintele şi tematica publicaţiei

Ţinta este tot ce se mişcă şi se zbate în spaţiul rural românesc. Începând cu cei care activează în sectorul agroalimentar, cu reuşitele şi problemele lor şi continuând cu starea economică şi socială a ţăranului simplu. Ceea ce ne deosebeşte de celelalte publicaţii de specialitate este abordarea complexă a problematicii comunităţii rurale. În acest ultim demers îi avem aliaţi pe cei care compun actualele administraţii locale, în frunte cu primarii şi consilierii comunali.

Abordarea acestor probleme porneşte de la interesul naţional a cărui înfăţişare publicistică ţine seama de contextul spaţiului european în care suntem integraţi. Constrângerile europene sunt multiple şi nu de puţine ori greu de suportat. Dar nu trebuie uitat că Uniunea Europeană pune la dispoziţia spaţiului rural românesc peste 8 miliarde de euro, o sumă care, folosită cu chibzuinţă, poate asigura ajustarea economică şi socială a comunităţii săteşti, cu deosebire a agriculturii.

Programul SAPARD, aşa cum a fost implementat, a dus la realizarea unor obiective economice şi de infrastructură care reprezintă elemente de noutate. Fondurile europene alocate structurării şi modernizării agriculturii şi industriei alimentare, a serviciilor sunt în măsură să implementeze în România o bază tehnică aparţinând ultimei generaţii.

Misiunea noastră, a celor care realizăm revista Lumea Satului, este tocmai aceea de a desfăşura o campanie la nivel naţional pentru conştientizarea acestei şanse. Aşa se explică şi faptul că în toate abordările care privesc acele restricţii sau reglementări europene noi încercăm să desprindem.... germenul progresului.

Am fost şi vom rămâne alături de cei care plămădesc pâinea cea de toate zilele. Înţelegem starea sufletească a crescătorilor de animale şi suntem alături de cei care solicită o mai dreaptă împărţire a sprijinului financiar.

Ne implicăm direct în eliminarea distorsiunilor de pe piaţa agricolă, susţinând, în primul rând, interesele producătorilor, atât de asupriţi. Mai nou, am devenit parteneri direcţi ai celor care reprezintă administraţia locală în mediul rural, tocmai în ideea de a promova şi susţine acele acţiuni care vor schimba în mod fundamental starea economică şi nivelul de viaţă al comunităţii rurale.

Cercetarea şi marile ei probleme au găsit în paginile revistei noastre nu atât un spaţiu cuprinzător, cât o abordare profesională de excepţie, mai ales prin contribuţia oamenilor de ştiinţă.

De aproape cinci ani, redactorii revistei noastre sunt prezenţi pretutindeni unde sunt etalate tehnicile şi tehnologiile viitorului. Ce-i drept, ele aparţin în majoritate firmelor străine care acţionează în România, dar foarte curând acestea vor aparţine patrimoniului agricol autohton.

Obiective imediate

Ele nu sunt numeroase, dar unele au caracter de noutate absolută. Desigur, este vorba, în primul rând, de editarea Suplimentului AgroBusiness, care are de acum marcă înregistrată la OSIM. El se află, cum s-ar spune, în stadiu de facere şi definitivare a sumarului. Prin acest nou produs ne propunem să promovăm un alt gen publicistic în presa agricolă din România. Foarte curând el ar putea să se desprindă ca o publicaţie de sine stătătoare, al cărei conţinut va depăşi sfera informaţiilor strict agricole. La realizarea lui vor contribui condeiele cele mai autorizate din interiorul redacţiei, dar mai ales analiştii autentici a căror preocupare de bază este studiul pieţei agroalimentare.

Redacţia şi colaboratorii

Adevărul este că suntem puţini faţă de volumul de muncă pe care îl avem în faţă, dar mai ales faţă de ambiţiile profesionale de a ne menţine în vârful publicisticii agrare din România. Practic, revista este realizată de un corp redacţional şi de colaboratori permanenţi totalizând 40 de persoane, din care o parte reprezintă lumea academică agricolă. Redactorii permanenţi sunt absolvenţi ai diferitelor instituţii de învăţământ superior, fapt ce ne conferă o abordare profesională la nivel superior a problematicii complexe pe care o reprezintă lumea satului românesc.

O provocare pentru ei o reprezintă acum realizarea noului produs care vizează în exclusivitate lumea afacerilor din mediul rural şi cu deosebire evoluţiile de pe pieţele mondiale agroalimentare. Un prim bilanţ al acestui nou produs va fi posibil abia în 2010, când vom decide şi asupra oportunităţii desprinderii lui în prima revistă de afaceri din agricultura României.

Ne mândrim cu o ţinută grafică ce ne apropie de publicistica occidentală de profil. Fără îndoială, vrem mai mult. Dorim să pătrundem în lumea graficienilor care promovează valenţele înalte ale artei de tehnoredactare.

Este vorba, desigur, de proiecte care obligă echipa managerială la chibzuinţă. Mai ales acum, când totul trebuie măsurat pe un cântar în care ideile avangarde sunt subordonate unei raţiuni care pune în prim-plan eficienţa.

Structura cititorilor

• 66% fermieri, oameni de afaceri din sectorul agroalimentar, organizaţii patronale şi sindicate;
• 18% reprezentanţi ai structurilor rurale administrative;
• 5% reprezentanţi ai firmelor străine în România şi abonaţi din străinătate;
• 4% oameni de ştiinţă, specialişti din cercetarea agricolă românească, din consultanţă, cadre didactice şi studenţi;
• 7% alţi cititori.

Mândria de a ne fi colaboratori şi sprijin

Cei care decriptează „gemula“ bunăstării viitoare
Gândurile noastre se îndreaptă, în primul rând, spre colaboratorii aparţinând comunităţii ştiinţifice, spre acele personalităţi marcante care ne-au ajutat să descifrăm universul mirific al creaţiei ştiinţifice. Prin aceste valori umane de excepţie, revista Lumea Satului a reuşit să dobândească un rating profesional care îi asigură o înaltă credibilitate în rândul cititorilor.

Dincolo de valoarea ştiinţifică, intervenţiile lor în paginile revistei noastre s-au dovedit a fi şi un act dătător de speranţe şi linişte socială. Prin aceasta înţelegem garanţia lor că pentru multă vreme de acum încolo ştiinţa va furniza practicienilor acele elemente de progres capabile să asigure hrana omenirii.

Laudă mâinilor care ne fac pâinea

Dacă am avea măcar o mie ca ei, în mod sigur am fi pe podiumul agricol al Europei. Nimeni şi nimic nu poate să ne convingă că undeva în lume există practicieni agricoli mai buni decât ai noştri. Nu poate pentru că în România pâinea şi laptele se fac în condiţii inimaginabil de grele. Şi totuşi, aceşti oameni produc, cum s-ar spune, la nivel mondial. Cum? Printr-o minte şi un spirit antreprenorial de excepţie. Ei activează în toate sectoarele agriculturii româneşti şi au remarcabila ambiţie de a înlătura din calea progresului stavilele aberante ridicate tocmai de către cei care ar trebui să asigure progresul sectorului agroalimentar.

Meritul acestor oameni este, în primul rând, inteligenţa şi tenacitatea de a răzbi într-un climat economic obstrucţional, birocratic, dar mai ales putred.

Pe cei mai mulţi dintre ei i-am „vizitat“ la ei acasă şi, în acele momente de destăinuire, am înţeles cât de mult le datorăm pentru tot ceea ce fac pentru scoaterea agriculturii de la lada de gunoi a Europei.

La data care dăm tiparului aceste rânduri ce evocă realizările elitei agricole româneşti, numărul valorilor autentice este mic. Îmbucurător este faptul că în spatele lor se află tineri fermieri şi manageri care vin din urmă. Puterea lor economică este deocamdată mică, dar ambiţia şi priceperea acestora oferă garanţia că pe întinderi tot mai mari agricultura românească este pe mâini bune.

Promotorii progresului tehnic şi tehnologic

Este vorba, desigur, de cei care aduc în România tot ce este mai valoros în materie de tehnică şi tehnologie agroalimentară. În majoritatea lor, ei aparţin acelei generaţii relativ tinere care au impresionat marile companii internaţionale prin inteligenţă şi calităţi manageriale de excepţie. Cu o parte dintre aceştia aţi luat cunoştinţă la rubrica noastră „Oameni de nota… 10“. În interiorul fiecăruia se află germenii care propulsează progresul care va să vină.

Încă de la începuturile revistei noastre, mulţi dintre ei s-au dovedit a ne fi cei mai fideli susţinători din toate punctele de vedere. Le mulţumim pentru tot ce au făcut, pentru susţinerea profesională şi financiară a revistei Lumea Satului.

Redacţia
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23 (100) 1-15 DECEMBRIE 2009

Vizualizari: 582֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI