Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Lucrările, la zi, în viticultură

Toamna, după recoltarea strugurilor, în plantaţiile de viţă-de-vie se execută o serie de lucrări importante, atât solului din plantaţii, cât şi butucilor de viţă-de-vie.

Arătura de toamnă

Este o lucrare agrotehnică de mare importanţă, deoarece se asigură acumularea apei provenite din ploi şi zăpezi, se asigură încorporarea adâncă a îngrăşămintelor organice şi chimice pe bază de fosfor şi potasiu, distrugerea unor dăunători care trăiesc în sol şi epuizează rezerva seminţelor de buruieni din sol. Această lucrare se aplică în plantaţiile de vii roditoare după căderea frunzelor şi se execută la o adâncime de 18 cm cu plugul PVC echipat cu 2-4 trupiţe şi o rariţă.

În plantaţiile de vii mecanizabile, arătura de toamnă se face cu răsturnarea brazdelor spre rândurile de viţe, rezultând astfel o bilonare pe direcţia rândurilor de viţe. În felul acesta se realizează protejarea butucilor de viţă-de-vie în arealele de cultură neprotejată a viei. De asemenea, se uşurează îngroparea sau muşuroirea viţei-de-vie în arealele protejate şi semiprotejate.

Concomitent cu arătura de toamnă, se face şi încorporarea adâncă în sol a îngrăşămintelor organice şi chimice, prin montarea pe plugul cultivator a echipamentului de fertilizare.

Subsolajul

Deoarece după un anumit număr de ani de la înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie solul din plantaţii se tasează puternic sunt necesare o serie de lucrări adânci, cu caracter periodic, prin care să se refacă starea de afânare a solului. Una dintre lucrările prin care se reafânează solul dintre rândurile de viţă-de-vie, pe adâncimea de 35-40 cm, este şi subsolajul. În plantaţiile din jurul casei subsolajul se poate realiza manual, cu unelte specifice.

Lucrarea se execută alternativ din două în două intervale de rânduri, pentru a nu fi afectat sistemul radicular al viţei-de-vie. În plantaţiile cu soluri grele luto-argiloase, subsolajul se face o dată la 2 ani, cu revenirea pe acelaşi interval după 4 ani. În plantaţiile cu soluri uşoare, luto-nisipoase, subsolajul se face o dată la 3 ani, cu revenirea pe acelaşi interval după 6 ani.

Pentru această lucrare se foloseşte subsolierul purtat pentru vie SPV-45 M. Lucrarea se execută toamna, după recoltarea strugurilor şi numai atunci când solul are o umiditate de peste 60%, deoarece sub această umiditate în urma subsolajului rezultă bulgări mari şi se rup multe dintre rădăcinile viţelor. În urma subsolajului sunt afectate în jur de 10-15% din masa rădăcinilor butucilor, dar acestea se refac repede în zonele în care rădăcinile au fost secţionate. Se recomandă ca, odată cu lucrarea de subsolaj, să se aplice şi îngrăşămintele chimice pe bază de fosfor şi potasiu prin montarea pe subsolier a echipamentului de încorporare adâncă a îngrăşămintelor.

Fertilizarea plantaţiilor

Într-un an de producţie, viţa-de-vie consumă aproximativ 90-150 kg N, 20-45 kg P2O5 şi 90-120 kg K2O la hectar. Dar, în afară de aceste elemente majore, viţa-de-vie mai consumă pe parcursul unui an şi microelemente pe bază de Ca, Zn, Mg, Fe etc.

În plantaţiile viticole se folosesc îngrăşămintele organice, îngrăşămintele chimice şi amendamentele calcaroase. Această operaţiune este valabilă şi în plantaţiile micilor producători. Perioada de administrare a îngrăşămintelor este toamna şi primăvara, atunci când se execută şi lucrările agrotehnice adânci ale solului.

Cerinţe agrotehnice

Tot toamna se realizează şi fertilizarea de bază a solului, când se administrează îngrăşăminte organice şi îngrăşămintele chimice cu fosfor şi potasiu sau îngrăşămintele complexe. Aceste elemente fertilizante se regăsesc în gunoiul de grajd care este la îndemâna oricărui gospodar.

Pentru aplicarea îngrăşămintelor se folosesc mai multe metode:

– administrarea prin împrăştiere a îngrăşămintelor, prin care se administrează îngrăşămintele organice şi chimice prin împrăştierea cât mai uniformă printre rândurile de viţă-de-vie. Cele organice se împrăştie cu maşinile de împrăştiat MIGV-1, iar cele chimice cu echipamentul EIV montat pe plugul cultivator, după care îngrăşămintele sunt încorporate în sol prin arătură adâncă;

– administrarea îngrăşămintelor fosfatice şi potasice greu solubile se face concomitent cu lucrarea de reafânare adâncă;

– administrarea îngrăşămintelor în şanţuri, care se aplică plantaţiilor de vii bătrâne prin administrarea de îngrăşăminte organice (gunoi de grajd) şi chimice fosfatice şi potasice greu solubile.
Lucrarea se execută prin deschiderea unui şanţ adânc de 25-30 cm pe mijlocul intervalului dintre rânduri;

– administrarea locală a îngrăşămintelor (la butuc) se practică în plantaţiile de vii tinere în primii 3-5 ani de la plantare, când viţele au sistemul radicular slab dezvoltat.
Se deschide o copcă în jurul viţei în care se administrează îngrăşăminte organice bine descompuse (mraniţă, gunoi de păsări) sau îngrăşăminte chimice.

Descurcatul viilor

Desprinderea coardelor anuale şi a lemnului multianual de pe sistemul de susţinere se face toamna, după recoltatul strugurilor, prin tăierea legăturilor făcute în perioada de vegetaţie şi a cârceilor care s-au fixat de sârme sau de araci. Această lucrare se execută mai ales în arealele protejate sau semiprotejate în scopul de a putea executa lucrările de îngropare sau muşuroire a viţei-de-vie.

Prin această lucrare se urmăreşte să se degajeze toate sârmele pentru a permite întinderea coardelor sau a lemnului multianual la suprafaţa solului în vederea îngropatului.

Tăierile de uşurare

Odată cu desprinderea coardelor se pot executa şi tăierile de uşurare care constau în eliminarea a circa 30% din coardele anuale, prin îndepărtarea extremităţilor coardelor de 2 ani, păstrând primele 2-3 coarde de la bază.

Protejarea butucilor de viţă-de-vie

Deoarece viţa-de-vie, mai ales cea din soiurile nobile, este o plantă caracterizată printr-o slabă rezistenţă la ger, se impune protejarea ei peste iarnă prin acoperire totală (îngropat) sau parţial (muşuroire).

Zonele în care frecvenţa temperaturilor de -18°C până la -20°C este de 1-2 ani din 10, eventualele pierderi de 20-40% compensându-se prin tăieri. Acestea sunt considerate zone cu microclimat mai blând, dar acolo unde temperaturile pot ajunge la -25°C, -30 sau -32°C se impune protejarea viilor prin acoperirea totală cu pământ. În prealabil se efectuează desprinderea coardelor şi a elementelor multianuale de pe sistemul de susţinere.

Astfel, coardele şi lemnul multianual se întind pe suprafaţa solului pe direcţia rândurilor de viţă-de-vie, iar cu ajutorul sapei se trage pământul. În dreptul butucului se trage pământul, iar pe direcţia rândului, în dreapta şi stânga, se face un pat de pământ pe care se întind şi se fixează coardele care apoi sunt acoperite fie normal, fie mecanic cu ajutorul plugului cultivator pe care s-au montat cormane speciale pentru îngropat şi care aruncă pământul în lături, formând un fel de bilon de aproximativ 10 cm, înălţime care protejează butucul şi elementele de rod.

În cazul zonelor semiprotejate, se practică protejarea butucilor prin muşuroire. Muşuroirea se execută manual, cu sapa prin efectuarea unui muşuroi de pământ de 25-30 cm înălţime.

Ing. Ioana ALEXANDRU, consilier CLCA Vîrteşcoiu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23 (100) 1-15 DECEMBRIE 2009

Vizualizari: 5567֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI