Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (octombrie 2011 – II)

Întrebare: Ce modificări au fost aduse Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie şi prin ce fel de act normativ?

Răspuns: Prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 188/2011 au fost modificate aceste Norme aprobate iniţial prin Ordinul nr. 19/2006 emise de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Potrivit modificărilor aduse unora dintre reglementările existente anterior, Serviciul de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, din cadrul ANARZ „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, cuprinde următoarele activităţi:

a) controlul cantitativ şi calitativ al performanţelor de producţie la animale;
b) constituirea bazelor de date privind controlul performanţelor şi prelucrarea lor;
c) estimarea valorii de ameliorare a animalelor.

Metodologia de lucru privind efectuarea controlului performanţelor de producţie, elaborată de organizaţiile şi asociaţiile acreditate pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, reglementează atribuţiile organizaţiei de control, modul de instruire a controlorilor, atribuţiile acestora şi documentele primare pe care trebuie să le completeze în exercitarea serviciului, supracontrolul, drepturile şi obligaţiile crescătorilor care solicită înscrierea vacilor în controlul performanţelor de producţie. (Art. 1, modificat).

Cu privire la unele restricţii prevăzute de art. 5, modificat, controlul oficial se efectuează de către controlorii străini de fermă, iar persoanele care lucrează în fermă, cele intere­sate financiar în fermă şi rudele pe linie ascendentă sau descendentă de gradul I nu pot fi controlori.

Întrebare: Ce este o ipotecă şi în ce constă inscripţia ipotecară?
Răspuns: O ipotecă nu este altceva decât un drept exercitat de creditor asupra unuia sau mai multor bunuri imobile (inclusiv terenurile de orice fel) ale debitorului, în scopul garantării unor obligaţii.

Ea fiind o garanţie imobiliară, conferă creditorului dreptul de a cere executarea silită prin scoaterea la vânzare a imobilului şi, implicit, dreptul la urmărire a imobilului în mâinile oricui s-ar găsi.

Inscripţia ipotecară este o formă de publicitate imobiliară – înscrierea ei în cartea funciară – în scopul de a face ipoteca opozabilă terţilor şi de a determina rangul acesteia.

Au mai apărut

Ordinul nr. 188, din 9 august 2011,
pentru modificarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 585, din 18 august 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 822, din 10 august 2011,
pentru majorarea numărului de posturi ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei la HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea MADR, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.
(MO al României, Partea I, nr. 587, din 19 august 2011)

Ordinul nr. 191, din 12 august 2011,
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiecte finanţate în cadrul Programului operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
(MO al României, Partea I, nr. 587, din 19 august 2011)

Ordinul nr. 193, din 18 august 2011,
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc.
(MO al României, Partea I, nr. 602, din 25 august 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 20, 16-31 OCTOMBRIE 2011

Vizualizari: 595֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI