Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (noiembrie 2011 – II)

Întrebare: Prin ce act normativ sunt aprobate cerinţele legale în materie de gestionare privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultorii din România?

Răspuns: Cerinţele legale în materie de gestionare, în domeniu, au fost aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrului Mediului şi Pădurilor şi preşedintelui ANSVSA nr. 187 din 5 august 2011.

Potrivit acestui ordin, cerinţele legale în materie de gestionare sunt obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate, plăţi pentru prima împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, precum şi alte scheme şi măsuri de sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul naţional pentru care se aplică normele de ecocondiţionalitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu constituie norme de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin precizate mai sus şi se aplică pentru activitatea agricolă a agricultorului şi pe suprafaţa agricolă a exploataţiei.

În acelaşi ordin se mai prevede că pentru plăţile de agromediu, pe lângă obligaţiile prevăzute mai sus, constituie norme de ecocondiţionalitate şi cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor, care trebuie respectate de către agricultor pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

Acordarea plăţilor este condiţionată de respectarea de către agricultori a normelor de ecocondiţionalitate prevăzute mai sus.

La art. 5 din ordin se prevede că orice agricultor care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin menţionate mai sus are obligaţia să respecte cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute în anexa la ordin, începând cu 1 ianuarie 2012.
Acelaşi articol mai prevede că APIA şi APDRP sunt responsabile de implementarea cerinţelor legale în materie de gestionare în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin enunţate mai sus, în raport cu domeniul de competenţă.

Au mai apărut

Ordinul nr. 187, din 5 august 2011, pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România.
(MO al României, Partea I, nr. 689, din 28 septembrie 2011)

Ordinul nr. 205, din 5 septembrie 2011, pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizarea ca atare, aprobată prin Ordinul nr. 190/2009.
(MO al României, Partea I, nr. 690, din 29 septembrie 2011)

Ordinul nr. 180, din 21 iulie 2011, pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – „Alimentaţie“.
(MO al României, Partea I, nr. 691, din 29 septembrie 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 933, din 21 septembrie 2011, pentru modificarea HG nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(MO al României, Partea I, nr. 695,  din 30 septembrie 2011)

Ordinul nr. 234, din 5 octombrie 2011, pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordinul nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
(MO al României, Partea I, nr. 706, din 6 octombrie 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2011

Vizualizari: 644֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI