Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (iulie 2011 – II)

Întrebare: Ce categorii de beneficiari ai sprijinului comunitar acordat în cadrul programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole pot fi sancţionate, pentru ce fapte anume şi de către cine?

Răspuns: Potrivit Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru Campaniile 2008/2009-2013/2014, modificate prin Ordinul nr. 73 din 1 aprilie 2011, nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu de către beneficiarii de sprijin va duce la sancţionarea acestora de către reprezentanţii APIA, după cum urmează:

a) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele condiţii agricole şi de mediu din neglijenţă se sancţionează cu „Avertisment“, cu precizarea neconformi­tăţilor constatate şi stabilirea termenelor de remediere a acestora;

b) beneficiarii de sprijin care au încălcat aceleaşi reguli şi au fost sancţionaţi anterior cu „Avertisment“ se sancţionează cu 5% din totalul sumei plătite de către APIA pentru măsura de restructurare/reconver­sie a plantaţiilor viticole.

c) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele condiţii agricole şi de mediu prin nerespectarea repetată se sancţionează cu 15% din totalul sumei plătite de către APIA pentru aceeaşi măsură de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole;

d) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele condiţii agricole şi de mediu prin nerespectarea deliberată se sancţionează cu 20% din totalul sumei plătite de către APIA şi vor fi excluşi de la toate regimurile de plată pentru măsurile financiare care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul vitivinicol, pe durata a 5 ani calendaristici.

e) beneficiarii de sprijin care abandonează plantaţiile înfiinţate prin programe de restructurare/reconversie în primii 10 ani de la finalizarea planurilor individuale vor returna sumele plătite de APIA, precum şi dobânzile calculate conform legislaţiei în vigoare.
La aplicarea sancţiunilor se au în vedere aspectele legate de amploarea neconformităţii, responsabilitatea acesteia, precum şi de gravitatea şi persistenţa neconformităţii.

Au mai apărut

Ordinul nr. 108, din 12 mai 2011, pentru modificarea şi completarea anexei „Modul de implementare a condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale direct complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine, caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu“, la Ordinul nr. 98/2010.
(MO al României, Partea I, nr. 339, din 16 mai 2011.

Ordinul nr. 111, din 17 mai 2011, privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole ONIV, ca organizaţie interprofesională pe filiera „struguri, vin, produse de bază de vin“.
(MO al României, Partea I, nr. 345, din 18 mai 2011.

Hotărâre a Guvernului nr. 479, din 11 mai 2011, privind modificarea HG nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice vizând modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale.
(MO al României, Partea I, nr. 349, din 19 mai 2011.

Hotărâre a Guvernului nr. 480, din 11 mai 2011, privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010 - 2024.
(MO al României, Partea I, nr. 349, din 19 mai 2011).

Ordinul nr. 79, din 12 aprilie 2011, privind actualizarea Listei cu substanţe active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României.
(MO al României, Partea I, nr. 352, din 20 mai 2011)

Jurist , Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.14, 16-31 IULIE 2011

Vizualizari: 632֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI