Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (august 2011)

Întrebare: Ce elemente pot fi avute în vedere de către părţi la stabilirea nivelului arendei, la încheierea contractului de arendare?

Răspuns: Potrivit reglementărilor stabilite prin Legea arendării nr. 16/1994 la stabilirea nivelului arendei părţile pot avea în vedere elemente referitoare la : suprafaţa terenului, potenţialul de producţie, structura parcelară, relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizării, posibilităţile de acces, distanţa faţă de locurile de depozitare, industrializare, comercializare, starea clădirilor, amenajările de îmbunătăţiri funciare sau alte dotări. În cazul terenurilor plantate cu viţă de vie, arbuşti şi pomi fructiferi, hamei şi duzi, arenda se poate stabili ţinându-se seama şi de tipul de plantaţie, durată, soi, starea tehnică şi biologică.

Întrebare: Cum se poate proceda legal pentru ieşirea din indiviziune, în situaţia în care titlurile de proprietate asupra terenurilor ce au aparţinut aceluiaşi autor s-au emis pe numele tuturor moştenitorilor?

Răspuns: Într-adevăr, un titlul de proprietate asupra terenurilor eliberat în condiţiile

Legii fondului funciar nr 18/1991 este benefic tuturor moştenitorilor îndreptăţiţi să vină la succesiunea aceluiaşi autor (defunct).

În mod corect şi legal, după primirea titlului de proprietate asupra terenurilor – emis pe numele mai multor moştenitori, se poate proceda la ieşirea din indiviziune (partajare). Prin act autentic în faţa notarului public – când moştenitorii se înţeleg cu privire la cota de teren ce revine fiecăruia – sau prin acţiune în instanţă, dacă moştenitorii nu se înţeleg în această privinţă.

Întrebare: Dacă şi prin ce mijloace pot fi atacate actele civile prin care se dobândeşte proprietatea?

Răspuns: Cele mai uzitate moduri de dobândire a proprietăţii şi prevăzute de dreptul nostru comun sunt: prin succesiune, prin donaţie şi prin vindere (vânzare – cumpărare).

Este îndeobşte cunoscut faptul că cei interesaţi pe această temă vor să ştie dacă pot fi atacaţi în instanţă şi ce şanse există pentru anularea unor acte civile eliberate sau întocmite cu încălcare dispoziţiilor legale în domeniul reglementat.

Practica noastră judiciară dovedeşte că, în general, orice act poate fi atacat în instanţa de judecată, care este singura în măsură să hotărască cu privire la legalitatea şi temeinicia încheierii sau întocmirii lui.

Şi titlurile de proprietate asupra terenurilor pot fi atacate în instanţa de drept comun, după epuizarea căilor administrative de contestate prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de regulamentele emise în aplicarea acesteia.

Au mai apărut

Ordinul nr. 119, din 25 mai 2011, pentru aprobarea sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor.
(M.O. al României, Partea I, nr. 388, din 02 iunie 2011)

Ordinul nr. 124, din 26 mai 2011,
privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al M.A.D.R., pe anii 2011-2014, „Agricultură şi Dezvoltre Rurală – Orizont PAC 2020“.
(M.O. al României, Partea I, nr. 395, din 06 iunie 2011)

Ordinul 916 din 11, mai 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aportul propriu al MADR, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia.
(M.O. al României, Partea I, Nr. 398, din 7 iunie 2011)

Ordinul nr. 132, din 1 iunie 2011, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele pentru consumul uman.
(M.O. al României, Partea I, nr. 408, din 10 iunie 2011).

Hotărârea Guvernului nr. 590, din 8 iunie 2011, pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.
(M.O. al României, partea I, nr. 423, din 16 iunie 2011).

Jurist, Costel - Alexandru GHEORGHE
LUMEA SATULUI, NR.15, 1-15 AUGUST 2011

Vizualizari: 684֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI