Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (23 din 2009)

Hotărârea Guvernului nr. 1.210, din 7 octombrie 2009, privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură.
(MO al României, Partea I, nr. 695, din 15 octombrie 2009)

În preambulul acestei hotărâri adoptate de guvernul interimar se menţionează faptul că MAPDR este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Dată fiind o astfel de situaţie, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar sume din veniturile obţinute din privatizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în vederea acordării de avansuri beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă, conform reglementării de la art. 1 din hotărâre.

O prevedere demnă de reţinut de către beneficiarii acestei plăţi este cea de la art. 2, prin care se urmăreşte stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemei de plată unică directă pe suprafaţă, în cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“ din bugetul MAPDR sunt insuficiente, se acordă acestui minister fonduri până la limita sumei de 1.800.000 mii lei, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, pe o perioadă de un an.

Acelaşi articol 2, alin. (2) prevede că această sumă este destinată asigurării surselor necesare plăţii avansului de 209,98 lei/ha, reprezentând 70% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă, finanţată din Fondul European pentru garantare în agricultură (FEGA), aferentă anului 2009, pentru care au fost finalizate verificările condiţiilor de eligibilitate.

Să mai reţinem şi textul art. 3, alin. (1) şi (2) potrivit căruia Ministerul Finanţelor Publice virează sumele solicitate de MAPDR eşalonat, până la concurenţa sumei prevăzute la art. 2, într-un cont de disponibilităţi distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului.

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23 (100) 1-15 DECEMBRIE 2009

Vizualizari: 602֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI