Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (20 din 2009)

Ordinul nr. 532, din 18 august 2009, privind modificarea şi completarea ordinului nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole.
(MO al României, Partea I, nr. 584, din 21 august 2009)

Potrivit modificărilor şi completărilor aduse ordinului în discuţie, prin introducerea – la articolul 2, după alineatul (2) – a patru noi alineate, alineatele (21) – 24), plafonul maxim de creditare, conform

Legii nr. 231/2005, va fi acordat diferenţiat, în funcţie de capacitatea de exploatare a solicitantului.
În vederea stabilirii capacităţii de exploatare a solicitantului, comisia alcătuită din specialişti în domeniu verifică, pe teren, îndeplinirea următoarelor condiţii:

- de cazare – beneficiarul deţine/va deţine (are în construcţie)/are contractat un proiect de construcţie şi modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de creştere şi normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul;

- de furajare – beneficiarul deţine suprafaţă de bază furajeră, mijloace de producţie a furajelor/contract de achiziţie, pentru obţinerea furajului necesar întreţinerii efectivului de animale;

- de avizare a exploataţiei şi valorificare a producţiei:

• are aviz prealabil/definitiv de mediu, dacă este cazul;
• are autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;
• precontract/posibilităţi reale de valorificare a producţiei.
- pregătire profesională în domeniu – beneficiarii programului certifică faptul că au absolvit sau vor absolvi o formă de pregătire în domeniul creşterii animalelor/studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineşte aceste condiţii.

Procesul-verbal întocmit cu ocazia verificării în teren, care atestă capacitatea de exploatare a solicitantului, se depune la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltarea rurală judeţeană, în termenul prevăzut de lege.

În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei justificative, în urma analizării acesteia şi în baza procesului verbal, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, prin Compartimentul de implementare politică şi execuţie programe în zootehnie, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, (Alineatul 3 al art. 2, modificat). Anterior efectuării plăţii de către instituţia financiară, beneficiarul va prezenta direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene documentele justificative şi va solicita, prin acelaşi Comparti­ment de implementare politici (…), un aviz de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 (Art. 2, alin. (5)).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 596֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI