Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (19 din 2009)

Hotărârea Guvernului nr. 902, din 5 august 2009, pentru modificarea şi completarea HG nr. 244/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. (MO al României, Partea I, nr. 580, din 20 august 2009).

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1)-(6), modificat prin hotărârea de faţă, un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinanţate din FEADR. Mai mult, un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinanţate din FEADR şi în situaţia în care are în derulare proiecte de investiţii diferite, finanţate prin Programul SAPARD.

De asemenea, un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat, cu excepţia beneficiarilor care aplică pentru Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adoptarea agriculturii şi silviculturii“ şi pentru schema de ajutor de stat XS13/2008.
Şi în cadrul Măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii (…)“ pot să se deruleze în acelaşi timp mai multe proiecte pentru activităţi distincte, cu condiţia ca depunerea unui nou proiect pentru aceeaşi activitate să se facă după finalizarea precedentului.

Pentru aceeaşi Măsură 124 din cadrul PNDR, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate să aplice prin intermediul unităţilor şi filialelor sale din teritoriu şi poate să deruleze în acelaşi timp mai multe proiecte pentru aceeaşi activitate.

Atenţie! Proiectele solicitanţilor ai căror acţionari majoritari au în derulare alte proiecte finanţate din FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri nu sunt eligibile, cu excepţia celor care aplică pentru schema de ajutor de stat XS13/2008.

La art. 9, după alineatul (1) s-a introdus un nou alineat, alineatul (2), potrivit căruia proiectele ce au ca obiect amenajări de îmbunătăţiri funciare în înţelesul Legii nr. 138/2004, republicată, realizate pe domeniul public sau privat pentru dezvoltarea şi adoptarea agriculturii şi silviculturii şi pentru care proprietarul sau administratorul acestora asigură accesul liber la infrastructura realizată, sunt eligibile, iar finanţarea publică nerambursabilă a acestora este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii măsurilor de investiţii trebuie să ştie că pot primi avans, stabilit în conformitate cu OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile (…) şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD (…) prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (Art. 121, art. nou introdus după art. 12).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 694֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI