Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Cultivaţi cu încredere soiurile şi hibrizii româneşti!

Prezent la Cluj pentru a participa la un seminar ce pleda pentru promovarea soiurilor şi hibrizilor autohtoni, prof. univ. Valeriu Tabără a ţinut să-şi exprime un punct de vedere ştiinţific care îndeamnă cel puţin la meditaţie. Nu numai pe cei care gestionează treburile agriculturii la nivel naţional, dar şi pe fermierii ce privesc cu prea multă uşurinţă spre străinătate. Adică spre produsul de ultimă noutate al cercetătorilor şi fermierilor occidentali. Facem public mesajul domniei sale, în ideea că el va fi receptat ca atare mai ales de practicienii din agricultură.

Înainte de toate, calitatea biologică

Dincolo de însuşirile şi caracteristicile soiului sau hibridului ales, un element esenţial de îndeplinit este  calitatea biologică a materialului de semănat sau de plantat. Acest deziderat se realizează în procesul  producerii de sămânţă. În ultimii ani, din păcate, exigenţele din procesul producerii de sămânţă s-au redus foarte mult, ceea ce afectează capacitatea de producţie a soiului şi calitatea producţiei. Aplicarea corectă a tehnologiei producerii de sămânţă în toate verigile acesteia conservă şi chiar îmbunătăţesc performanţele soiurilor. În sistemele de agricultură practicate în ţările avansate din punct de vedere tehnologic, soiurile şi hibrizii se schimbă uneori la intervale scurte de timp, mai ales hibrizii.

Trebuie ştiut că, în contextul actual, există o competiţie formidabilă la nivel mondial în ceea ce priveşte ameliorarea şi crearea de soiuri şi hibrizi la principalele culturi agricole. Există, de asemenea, o presiune excepţională pe cucerirea şi preluarea resurselor genetice naturale din majoritatea ţărilor cu capacitate mică de investiţie în cercetarea ştiinţifică având ca obiect genetica şi ameliorarea plantelor.

Pe de altă parte, există o capacitate din ce în ce mai mică a multor state de a-şi asigura materialul biologic din propria zestre genetică conservată în institute şi staţiuni de cercetare. Este aşadar, cel puţin în România, nevoie de susţinere financiară din surse bugetare a fondului genetic vegetal neameliorat sau ameliorat de-a lungul multor ani, care se constituie într-o valoare naţională de sute, milioane sau chiar miliarde de dolari.

Riscul de a pierde competiţia

Ştiută fiind importanţa soiului sau a hibridului în procesul de realizare a performanţelor în producţia agricolă, naţiunile care nu-şi gestionează şi valorifică zestrea genetică vegetală, transformând-o în soiuri şi hibrizi performanţi, riscă să piardă competiţia mondială în domeniul eficienţei producţiilor agricole şi nu numai. Naţiunile fără capacitatea de a produce material biologic propriu riscă să devină dependente de cei care produc un astfel de material, care devine din ce în ce mai scump, greu de accesat de către fermierii săraci.

În perspectiva anilor 2030-2050, când se presupune o creştere a populaţiei globului cu peste 10 milioane de locuitori, pentru care trebuie asigurată hrană, se impun noi tehnici de ameliorare, producere de soiuri şi hibrizi cu bază genetică. Acestea trebuie să asigure creşterea potenţialului de producţie şi a calităţii acesteia, precum şi creşterea naturală a rezistenţei la boli şi dăunători, pretabilitate la aplicarea unor tehnologii economice, protejarea mediului, prin reducerea cantităţilor de pesticide şi îngrăşăminte. În noile condiţii climatice noile produse se vor caracteriza prin rezistenţa sau toleranţa naturală la condiţiile de stres hidric şi termic.

Direcţii de acţiune

În acest context, în România se impune:
- O reevaluare a conceptelor (deficitare) privind cercetarea ştiinţifică în domeniul ameliorării şi creării de soiuri şi hibrizi care să întrunească condiţiile enumerate mai sus.
- Evaluarea, într-un timp rapid, a zestrei genetice vegetale aflate în institutele şi staţiunile de cercetare agricolă din România. Sunt deja cazuri în care, odată cu reducerea forţată a activităţii de cercetare, au dispărut şi colecţiile de material iniţial de ameliorare, adunat în timpul multor decenii de muncă de către cercetători. Recreionarea unui sistem de finanţare din buget a unui program naţional de cercetare ştiinţifică, pe trei componente:

- cercetări fundamentale de genetică prin dotarea unor laboratoare cu tehnică performantă;
- dezvoltarea cercetărilor de biotehnologie;
- ameliorarea şi crearea de soiuri şi hibrizi performanţi, prin aplicarea unor metode performante de ameliorare.

Dispunem de un potenţial ştiinţific extraordinar

Acest lucru se poate face şi cu o mare parte din materialul genetic ameliorat în România. Trebuie avut în vedere faptul că România a avut şi are, în continuare, un potenţial extraordinar în ceea ce priveşte ameliorarea şi crearea de soiuri şi hibrizi la cele mai multe dintre speciile de plante cultivate.

În ultimii 25 de ani s-au creat 458 de soiuri şi hibrizi la speciile de plante de câmp. Cele mai multe dintre aceste creaţii au prezentat şi prezintă o valoare extraordinară şi în prezent. În acest an s-au realizat, cu soiuri româneşti de grâu, producţii de peste 7 tone/ha: Glosa, Dropia, Alex etc. În acelaşi timp, soiurile româneşti de grâu cultivate cu tehnologii adecvate prezintă şi în acest an însuşiri de calitate excepţională. Numeroase soiuri de grâu au un conţinut în gluten umed, de peste 30% (Glosa, Dropia, Flamura 85, Alex, Ciprian etc.).

Din toate punctele de vedere, soiurile şi hibrizii româneşti s-au dovedit, chiar în condiţii de mediu ostile şi cu tehnologii mai precare, că sunt capabile de performanţă economică, mai ales atunci când ele sunt tratate corespunzător de către fermieri. În ultimii 10 ani, în condiţii dificile de climă (stres hidric şi termic) soiurile de grâu şi hibrizii de floarea-soarelui, datorită unui grad de adaptabilitate la condiţiile de mediu din România, au fost superioare unor creaţii străine. Doresc să precizez că nu minimalizez valoarea soiurilor şi hibrizilor creaţi şi aduşi în România de către marile companii străine.

I.BANU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 977֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI