Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (6)

Ordinul nr. 6, din 15 ianuarie 2009, privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2009, folosită la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin (7) din HG nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de prelucrat lemn rotund.
(MO al României, Partea I, nr. 36, din 20 ianuarie 2009)

Ordinul nr. 1, din 8 ianuarie 2009, pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 77/2005.
(MO al României, Partea I, nr. 58, din 30 ianuarie 2009)

Ordinul nr. 17, din 28 ianuarie 2009, pentru modificarea şi completarea anexei L „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar şi condiţiile de eligibilitate pentru activităţile din sectorul zootehnic, aşa cum sunt prevăzute la lit. a), b) şi d) din anexa nr. 3 la OUG nr. 123/2006“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 (…).
(MO al României, Partea I, nr. 66, dn 4 februarie 2009)

Ordinul nr. 29, din 5 februarie 2009, rivind modificarea anexei F la Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale“ nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului şi condiţiile de eligibilitate.
(MO al României, Partea I, nr. 74, din 9 februarie 2009)

Ordinul nr. 30, din 5 februarie 2009, privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(MO al României, Partea I, nr. 87, din 13 februarie 2009).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE REVISTA LUMEA SATULUI, NR.6, 16-31 MARTIE 2009

Vizualizari: 714֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI