Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic (23 din 2009)

Ordinul nr. 624, din 30 septembrie 2009, privind modificarea Anexei A la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.
(MO al României, Partea I, nr. 682, din 12 octombrie 2009).

Hotărârea Guvernului nr. 1.079, din 23 septembrie 2009, pentru modificarea anexei la HG nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al RNP – Romsilva, aflată sub autoritatea MAPDR.
(MO al României, Partea I, nr. 682, din 12 octombrie 2009).

Hotărârea Guvernului, nr. 1.069, din 23 septembrie 2009, privind modificarea anexei nr. 3, la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) şi 2.d) la HG nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii.
(MO al României, Partea I, nr. 683, din 12 octombrie 2009).

Hotărârea Guvernului nr. 1.078, din 23 septembrie 2009, privind modificarea HG nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al ANIF, aflată sub autoritatea MAPDR.
(MO al României, Partea I, nr. 682, din 12 octombrie 2009).

Ordonanţa de Urgenţă nr. 108, din 7 octombrie 2009,  pentru modificarea art. 5 din OUG nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD.
(MO al României, Partea I, nr. 688, din 13 octombrie 2009).

Hotărârea Guvernului nr. 1.210, din 7 octombrie 2009, privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură.
(MO al României, Partea I, nr. 695, din 15 octombrie 2009).
– Prezentarea în rubrica alăturată

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23 (100) 1-15 DECEMBRIE 2009

Vizualizari: 657֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI