Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Bace Toghiere la piaţ’

Iera înt-o altă duminică mai cîtă-n sară. Marhăle ierau hărănichie, hoarăle la fel. La uliţă, larmă mare. Pruncu’ mai mare a lu’ Topilă, în cocie-n picioare, o trecut în goana mare lăsînd nori da praf cîtă iştălauăle Ceapeului.

– „Aişchia-s tînării dîn zîua dă astîz. Nu tu  reşpect, nu tu  nimica. Iaca nu nie mai veghiem dă praf“.

– „Aşe-i da!”, o zîs bace Ilie. - „Nici nu şchiu lucra, nici nu şchiu a să distra. Noi cînd ieram dă vrîsta lor altfel ieram“.

– „Da, mă! Ţîi tu minchie Ilie cum d-abghia aşchieptam zîua dă marţ’, ca şi merem la piaţ’ la Chşinieu? Iac-aşe mă făcuşi şi-mi aduc aminchie dă o-ntîmplare năstruşnică“.

– „Zîni-o şi-o auzîm şi noi!“, am strîgat noi pruncii.

Bace Toghiere, după ce-o închis ochii vo doauă, tri secunghie, ş-o răghicat clopu’ uşor, cu doauă jejichie, l-o dat cîtă ciafă, o zîmbit cu colţu’ gurii ş-o zîs: -„Apăi drajii mnei cei dă buni, una şi cu una fac doauă. Înt-o bună zî dă marţ’, iacîtă-ni-ai la piaţ’. Aculu, lume multă strînsă dă pîn tăchie sachile dîn jur. Care vinghiau, care cumpărau.

Două ghini pentru o roată cu ringhişpil
În mijlocu’ piaţului - năloagă mare, larmă, sfadă, ţîvlituri...  O grămadă dă oamini şi muieri fujau dîpă maistoru’ dî la ringhişpil ca şi-l prindă şi-l bată. Bghietu’ om jghiera ca dîn gură dă şerpe: – „Măăă! Oamini buuuni! Foalile omului n-au obloc ca şi vezi ci-o mîncat, măăă!“

Iaca ce s-o-ntîmplat dă fapt! Maistoru’ ringhişpilului o tăiet bilechie la care cum s-o suit în ringhişpil. Unii or plăchit cu bani, alţîî or dat oauă, ghini şi cinie mai şchi ce. D-inghie şi-i treacă lui pîn cap şi-i întrebe pă tăţ’ ci-or mîncat şi ci-or băut. Locurile dîn ringhişpil s-or umplut dă urjenţă ş-o-nceput ringhişpilu’ şi să-nvîrchiască.

Veselie mare. Ficiorii învîrchiau lanţurile cu scăuănielile pă care şighiau fechile, dîndu-le apoi cu puchiere avînt. Chiuituri, strîgături, cloape luachie dă vînt, rochiile-n cap ... Ringhişpilu’: vu,vu, vuuu... 

Tărăboiul Mariei

Tăchie bunie şi frumoasă, pînă la on moment dat, cînd dînt-o dată, Măria lu’ Ţoiu  o-nceput şi strîje: -„Măăă! Opriiiţ’ riiinghişpiluuu căăă...“ Numa’ că n-o mai apucat şi zîcă altceva. Cînd o-nceput a puşchica dîn gura ei , vai do minie, dînt-o dată taţ’ care şighiau gură-cască roata dîpă ringhişpil, or fost plini dă tăiţăi cu mac. Ci-o urmat? Iaca ce!

Scăndal: nervi, larmă, suduituri pă bghietu’ maistor dî la ringhişpil, cum că iel ar fi foastă dă vină că o lasat-o pă Măria lu’ Ţoiu şi să suie în ringhişpil. Dabghia o scăpat bghietu’ om ascunzîndu-să în măgăzîia birtului dîn colţu’ piaţului, inghie dă altfel s-or împăcat tăţ’ pînă la urmă, bînd Monopol cu frână.

Atuncia m-am adus io aminchie ce-mi spunia bunu’ mie ş-amu iaca vă spun şi io voauă:
– Aveţ’ grije! Nu v-apropieţ’ inghie veghieţ’ că-i năloagă, că nu şchiţ’ ce să poachie întîmpla“.
Dîpă care bace Toghiere o-ncheiet cam aşe: - „Drajii mnei cei dă buni, nu uitaţ’ ce v-am spus data trecută: viaţa-i frumoasă da-i scurtă, aşe că ascultaţ’ şi veghieţ’!“

Dicţionar: marhăle – animalele; hoarăle – păsările de curte; cocie – căruţă; iştălauăle – grajdurile; năloagă – aglomeraţie; maistoru’ – meşterul; ringhişpil – carusel; jghiera – urla; foalile – burtă; obloc – geam; puşchica – ţîşnia; Monopol cu frînă – alcool cu sirop.

Gheorghe Hodrea
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23 (100) 1-15 DECEMBRIE 2009

Vizualizari: 682֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI