Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Aveţi încredere în soiurile şi hibrizii româneşti!

Menţinerea şi promovarea soiurilor şi hibrizilor româneşti – aceasta a fost tema simpozionului organizat recent de Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj. Din iniţiativa directorului coordonator al acestei instituţii, dr. ing. Mircea CRIŞAN, la universitatea de profil din importantul centru universitar transilvănean şi-a dat întâlnire o parte a elitei agricole din România.

O iniţiativă lăudabilă, pe care amdori-o prezentă în mai toate zonele ţării. Au fost prezenţi parlamentari, cercetători, cadre didactice universitare, numeroşi specialişti şi producători agricoli. Numărul mare al auditoriului a convins, încă o dată, dacă mai era nevoie, despre importanţa pe care o acordă cei mai mulţi agricultori rezultatelor cercetării agricole autohtone, prezentate de această dată de către reprezentanţii celor mai renumite unităţi de învăţământ.

Din cuvântul participanţilor s-a putut reţine motivaţia opţiunii acestora pentru soiurile şi hibrizii româneşti, cea mai importantă fiind aceea a performanţelor obţinute ca urmare a adaptabilităţii la condiţiile specifice ţării de origine.

Fără a minimaliza calităţile soiurilor şi hibrizilor străini, trebuie spus că, în condiţii de cultură specifice României, cel mai bine s-au comportat cei creaţi de institutele şi staţiunile din zona de cultură. De ce? „Este lesne de înţeles“, s-a spus în mai multe rânduri, cu referire la toate speciile cultivate. O prezentare cuprinzătoare şi detaliată privind comportarea diferitelor soiuri şi hibrizi în condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru realizarea unei agriculturi performante a avut-o prof. Valeriu Tabără, parlamentar, preşedintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor, care se numără şi printre cei mai distinşi cercetători şi profesori universitari. În rândurile ce urmează, vom prezenta în sinteză ideile domniei sale legate de subiectul adus în discuţie. Aceasta în demersul nostru publicistic de a prezenta fermierilor cele mai noi orientări în aplicarea noilor tehnologii agrotehnice.

Cerinţe agrotehnice obligatorii

Orice agricultură performantă, spunea dl Valeriu Tabără, se poate realiza numai într-o conexiune de factori, ce pornesc de la condiţiile pedoclimatice specifice de pe teritoriul României, de la tehnologiile specifice fiecărui tip de condiţii în funcţie de dotarea tehnică disponibilă, precum şi de la soiurile şi hibrizii cu un grad mare de adaptabilitate la condiţiile micro zonale.

- În condiţiile oricărei agriculturi, alegerea soiului sau hibridului cultivat prezintă o importanţă deosebită.

- La tehnologii noi de cultivare şi dotări tehnice noi este extrem de important să se aleagă cele mai adaptate soiuri şi hibrizi.

- La alegerea soiului sau hibridului cultivat trebuie să se ţină seama de câţiva factori esenţiali, precum: gradul de adaptabilitate la condiţiile pedoclimatice; destinaţia culturii, capacitatea de producţie şi calitatea acesteia; gradul de cunoaştere a soiului sau hibridului; cerinţele pe piaţă a producţiei obţinute. O prezentare explicită a acestor cerinţe agrotehnice, în numărul viitor al revistei noastre.

REVISTA LUMEA SATULUI NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2009

Vizualizari: 627֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI