Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Asigurarea CASCO – capriciu sau necesitate?

Asigurarea de tip CASCO, cea mai răspândită formă de asigurare din România în acest moment este o formă de asigurare facultativă a propriului autovehicul. Care sunt, de fapt, beneficiile unei astfel de asigurări şi ce ar trebui să luăm în considerare când o cumpărăm?

Majoritatea oamenilor au avut de-a face la un moment dat cu o pagubă nedorită la propriul autovehicul, fie că a fost vorba de o zgârietură pe vopsea, o aripă îndoită, fie că au fost furate oglinzile, casetofonul sau alte părţi componente. În cazurile mai grave, maşina a fost furată sau grav avariată.

Mai mult decât atât, ce se întâmplă când găsiţi automobilul lovit în parcare şi nu aveţi cum să determinaţi cine a fost autorul? Dar în cazul în care aţi fost implicat într-un accident de circulaţie, iar din vina dumneavoastră aţi lovit o altă maşină, iar autovehiculul propriu a suferit la rândul său avarii? De cele mai multe ori, cel păgubit îşi recuperează dauna prin asigurarea de răspundere civilă auto a celui care este responsabil de producerea evenimentului.

Prin urmare, există cazul în care nu sunteţi vinovat şi cel care v-a accidentat nu are o astfel de poliţă, singura soluţie rămânând să vă recuperaţi banii de la acesta. De asemenea, nu de puţine ori avem de-a face cu reaua intenţie a altor oameni care avariază maşina în mod intenţionat. Majoritatea păgubiţilor nici măcar nu se gândesc, de cele mai multe ori, la poliţa de asigurare facultativă pentru autovehicule, denumită generic CASCO, care acoperă o gamă impresionantă de riscuri, urmând, în consecinţă, să suporte în întregime daunele.

Obiectele asigurate pot fi orice vehicule rutiere autopropulsate, destinate transporturilor de bunuri sau persoane, inclusiv remorci/semiremorci/rulote tractate de  acestea înmatriculate în România şi aflate în posesia legală a asiguratului. Se pot asigura autovehiculele care au o stare bună de funcţionare, cu inspecţia tehnică periodică încă valabilă şi care nu depăşesc o anumită vechime (de obicei 12 ani).

Poliţa se încheie după inspectarea în prealabil a vehiculului de către un reprezentant al companiei de asigurări, moment în care acesta va efectua şi fotografii ale maşinii, va nota îmbunătăţirile sau modificările aduse maşinii (dacă este cazul - sistem audio nou, jante etc.) şi va constata eventualele daune existente care nu vor fi despăgubite, întocmindu-se astfel un raport de inspecţie semnat de ambele părţi. Spre exemplu, dacă încheiaţi o asigurare pentru o maşină cu parbrizul crăpat, compania nu îl va despăgubi în caz de spargere a acestuia.

În continuare vom detalia riscurile acoperite într-o poliţă CASCO, precum şi excluderile acesteia:

Riscuri acoperite:

Avarii:

• ciocniri, răsturnări, derapări, zgârieri, cădere în prăpastie, cădere în apă, căderea unor corpuri pe autovehicul etc.;
• acţiuni răuvoitoare ale terţilor (vandalism);
• incendiu, trăsnet, explozie;
• grindină, inundaţie, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe de zăpadă.

Furt:

• furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ale acestuia (însoţit de pagubele produse maşinii în urma furtului sau tentativei de furt – geamuri sparte, încuietori stricate, înlocuirea seturilor de chei etc.)

Trebuie să avem în vedere faptul că se despăgubeşte orice pagubă survenită ca urmare a unuia dintre riscurile prezentate anterior, chiar dacă acestea nu au avut un efect direct asupra maşinii. Spre exemplu, putem presupune prin absurd că o alunecare de teren a provocat ca un alt vehicul staţionat să între în coliziune cu al dumneavoastră, atunci daunele vor fi remediate prin poliţa CASCO.

De asemenea, asiguratorul acordă despăgubiri pentru cheltuielile de transport (o singură dată pe eveniment) către cel mai apropiat service auto (când maşina nu poate fi deplasată), precum şi pentru măsurile întreprinse pentru limitarea pagubelor.

Teritorialitate:

• pentru avarii, poliţa este valabilă atât în România, cât şi în exteriorul ţării (fără teritoriul C.S.I.);

• pentru furt, asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României, dar, contra unei prime suplimentare, poate fi extinsă şi în afara ţării.

Suma asigurată:

Autovehiculele sunt asigurate la valoarea lor reală, fie că este valoarea din factura de achiziţie (pentru maşinile noi), fie la o sumă evaluată de asigurător pe baza unui catalog de preţuri. De obicei, maşinile second-hand nu se pot asigura la valoarea din contractul de vânzare-cumpărare.

De asemenea, suma asigurată cât şi prima de asigurare pot fi exprimate atât în lei cât şi în valută. Echipamentele suplimentare se asigură la valoarea din factura de achiziţie sau pe baza declaraţiei scrise de asigurat şi acceptată de asigurător. Dacă suma înscrisă în contract este mai mare decât cea reală, despăgubirea se va realiza conform valorii reale.

Dacă aceasta este mai mică decât cea reală, înseamnă că şi prima de asigurare este mai mică, deci despăgubirea se va face proporţional.

Excluderi:

Nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă despăgubiri pentru:

• Pagubele produse pieselor de rezervă sau oricăror altor bunuri existente în autovehicul, dacă nu au fost menţionate în poliţa de asigurare;
• Pagubele produse în timpul participării acestora la competiţii;
• Cheltuielile efectuate pentru remedierea unor reparaţii nereuşite;
• Partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
• Cazul în care autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizaţie de circulaţie valabilă;
• Pagubele produse cu intenţie;
• Pagubele produse din culpă în timpul conducerii autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor ori substanţelor stupefiante;
• Pagubele produse autovehiculului ca urmare a unui război, tulburări civile, terorism, confiscare, sechestru, explozie atomică sau contaminare de orice tip;
• pagubele produse prin uzură;
• pagubele produse prin influenţa temperaturii asupra oricărei părţi a motorului;
• pagubele produse ca urmare a acţiunii curentului electric;
• Pagubele produse autovehiculului ca urmare a efectuării unor transformări sau improvizaţii fără permisiunea autorităţilor/ constructorului;
• Pagubele produse ca urmare a nerespectării normelor privind încărcarea şi arimarea mărfii pe timpul transportului.
• Furt, în cazul în care documentaţia eliberată de Poliţie este inexistentă sau incompletă, iar la asigurator nu sunt prezentate toate perechile de chei declarate iniţial.

Franşiza:

Majoritatea companiilor de asigurări practică un sistem de franşiză pentru poliţele CASCO. Aceasta reprezintă partea din despăgubire suportată de asigurat sau, cu alte cuvinte, ceea ce nu despăgubeşte asiguratorul.

Franşizele pot fi aplicate sub formă de sumă fixă (ex: 100 euro) sau ca procent din despăgubire, defalcat pentru toate riscurile (furt total, daună totală, furt parţial sau daună parţială).

Astfel, presupunând că poliţa prevede o franşiză de 100 euro, iar paguba este evaluată la 500 euro, atunci asiguratorul va despăgubi doar contravaloarea a 400 euro.
Prin urmare, posesorii automobilelor trebuie să ştie că, optând pentru o astfel de poliţă - este adevărat, ceva mai scumpă - vor avea acoperire în cazul producerii unor avarii în mod accidental.

Totuşi, trebuie cunoscut faptul că poliţele diferă de la o companie la alta, iar unele clauze care sunt incluse în asigurarea standard de către un asigurator, la altul pot fi acoperite numai contra cost. De asemenea, solicitaţi reprezentantului companiei toate informaţiile despre contractul de asigurare, cât şi lămuriri unde aveţi neclarităţi.

Pagini realizate cu sprijinul www.1asig.ro
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.6, 16-31 MARTIE 2009

Vizualizari: 1425֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI