Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Academia de Agricultură a Franţei, după 250 de ani

La Paris a avut loc evenimentul dedicat aniversării a 250 de ani de la înfiinţarea Academiei de Agricultură a Franţei. Cu acest prilej a fost organizat un simpozion sub egida Uniunii Academiilor Europene de Agricultură (UAEA), cu tema „Cercetarea agronomică europeană, încotro?“.

La aceste manifestări au participat reprezentanţi ai Academiilor de Ştiinţe Agricole din Italia, Letonia, Rusia, Cehia, Ucraina, Germania, Suedia, Finlanda, Polonia, Franţa şi România. Ţara noastră a fost reprezentată de acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, şi prof. Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“.

Preocupări de interes major

În prima parte a întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la activitatea Uniunii Academiilor Europene de Agricultură, rezul­tând necesitatea întăririi colabo­rării şi implicării mai active în abordarea unor probleme actuale comune de interes general (evoluţia potenţialului productiv, variante alternative de agricultură, sisteme agroforestiere, conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale şi animale, promovarea unor proiecte comune de cercetare, piaţa mondială a produselor agricole).

S-a reconfirmat hotărârea de organizare a Conferinţei Uniunii Academiilor Europene de Ştiinţe Agricole la Stockholm în luna mai 2012, propunându-se ca teme de dezbatere „Măsuri de prevenire şi combatere a epizootiilor transfrontaliere“ şi „Gestio­narea fondului silvic“, aceasta fiind propusă de acad. Cristian Hera.

Puncte de vedere

În deschiderea simpozionului au luat cuvântul J.F. Morot – Gaudry, preşedintele Academiei de Agricultură a Franţei, şi M. Bezuglyi (Ucraina), preşedintele în exerciţiu al UAEA.

Au urmat 2 conferinţe introductive ţinute de Dacian Cioloş, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, şi P. Sylwan de la Academia Regală de Agricultură şi Silvicultură a Suediei, cu referiri la rolul ştiinţei pentru o agricultură durabilă.

În continuare s-au prezentat 8 referate al căror conţinut a abordat probleme privind Cercetarea agro­no­mică între tradiţie şi provocă­rile actuale (Germania), Finanţarea cercetărilor agronomice (Cehia), Provocări ale cercetărilor forestiere europene (Finlanda), Alimentaţia sănătoasă, sigură şi de calitate la nivel naţional şi internaţional (Italia), Probleme actuale ale securi­tăţii sanitare şi calităţii produselor (Letonia), Biodiversitatea agricolă şi nevoile consumatorilor (Polonia), Securitatea alimentară - componentă a securităţii globale (Rusia).

Prof. Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, a avut expunerea „Sinergii şi conflicte potenţiale în producerea hranei şi biocombustibililor“, care a provocat vii dezbateri prin actualitatea chestiunilor abordate.

Manifestarea de la Paris a constituit un bun prilej de confruntare a opiniilor privind starea actuală şi perspectivele producţiei agricole europene în contextul rolului şi contribuţiei cercetării agricole la promovarea unor politici agricole coerente privind dezvoltarea durabilă a agriculturii şi mediului rural.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.14, 16-31 IULIE 2011

Vizualizari: 691֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI