Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Comisia Europeană lansează: CAMPANIA DE SELECŢIE PENTRU PROIECTE LIFE+

Pe data de 15 iulie 2008, Comisia Europeană a dat startul campaniei de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2008, prilej cu care au fost publicate ghidurile revizuite şi formularele de aplicare pentru completarea propunerilor de proiecte pentru sesiunea 2008.

Pentru România, propunerile de proiecte se depun la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile până la data de 21 noiembrie 2008, termenul final stabilit de Comisie.

Pentru perioada 2007-2013, bugetul alocat de CE prin acest instrument financiar este de 2,143 miliarde de euro, sesiunile pentru propunerile de proiecte fiind organizate în fiecare an de CE. Experţii în domeniu vor analiza propunerile de proiecte, dintre care vor fi selectate şi monitorizate un număr de proiecte care vor acoperi toate cele trei componente LIFE+. Pot beneficia de finanţare prin LIFE+ organisme, actori şi instituţii publice şi/sau private.

Noua sesiune de proiecte LIFE+ 2008 are un calendar strict privind depunerea, evaluarea şi selecţia.

Criterii de eligibilitate
Conform Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 23 mai 2007, privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+), pot fi finanţate prin intermediul LIFE+, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Regulament:

- dezvoltarea şi menţinerea reţelelor, bazelor de date şi a sistemelor informatice care au legătură directă cu punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare în materie de mediu, în special atunci când îmbunătăţesc accesul publicului la informaţiile despre mediu;

- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor inovatoare şi care aduc valoarea adăugată europeană;

- studii, anchete, modelare şi elaborare de scenarii;

- monitorizare, inclusiv a pădurilor;

- acordarea asistenţei pentru consolidarea capacităţilor;

- formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea agenţilor participanţi la iniţiative de prevenire a incendiilor forestiere;

- constituirea de reţele şi platforme pentru cele mai bune practici;

- acţiuni de informare şi comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare şi, în special, campanii de sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere;

- în special pentru componenta Natură şi biodiversitate:

• gestionarea siturilor şi speciilor, precum şi amenajarea siturilor, inclusiv îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000;

• monitorizarea stadiului de conservare, inclusiv elaborarea de proceduri şi structuri îin acest scop;

• elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune privind conservarea speciilor şi habitatelor;

• extinderea reţelei Natura 2000 în zonele marine.
- activităţile operaţionale ale ONG-urilor care sunt active în principal în domeniul protecţiei şi reabilitării mediului la nivel european şi se implică în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare.

LIFE+ reprezintă noul instrument financiar pentru mediu al Uniunii Europene, care asigură suportul pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi a legislaţiei comunitare în materie de mediu, în special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Acţiune pentru mediu (PAM 6).

LIFE+ a intrat în vigoare odată cu publicarea Regulamentului LIFE+, în data de 9 iunie 2007, şi este format din trei componente: LIFE+ Natura şi biodiversitate, LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu, LIFE+ Informare şi comunicare.

Obiective specifice
Componenta LIFE+ Natură şi biodiversitate are ca scop:

• punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea, în special a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE, atât la nivel local cât şi regional şi să susţină dezvoltarea ulterioară şi punerea în aplicare a reţelei Natura 2000, cuprinzând habitatele şi speciile din zona de coastă şi marină.

• consolidarea bazei de cunoştinţe pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, monitorizarea şi evaluarea finală a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea;

• elaborarea, aplicarea politicilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a naturii şi biodiversităţii, precum şi a factorilor, presiunilor şi reacţiilor care le influenţează, în special în ceea ce priveşte realizarea obiectivului de a opri pierderea biodiversităţii în cadrul comunităţii până în 2010 şi ameninţarea pe care o reprezintă schimbările climatice pentru natură şi biodiversitate.

• susţinerea unei mai bune guvernări în materie de mediu, prin sporirea participării părţilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, în consultările privind politica şi legislaţia în materie de natură şi biodiversitate, precum şi în punerea în aplicare a acestora.

Componenta LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu
Obiectivele acestei componente sunt corelate cu obiectivele PAM 6, inclusiv pentru domenii prioritare, precum schimbările climatice, mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, resursele naturale, deşeurile şi urmăresc:

• să contribuie la dezvoltarea şi demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor inovatoare.

• să contribuie la consolidarea bazei de cunoştinţe pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, monitorizarea şi evaluarea finală a politicii şi legislaţiei în materie de mediu.

• să susţină elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de monitorizare şi evaluare preliminară a situaţiei mediului şi a factorilor, presiunilor şi reacţiilor care au un impact asupra mediului.

• să faciliteze punerea în aplicare a politicii comunitare de mediu, cu accent deosebit pe punerea în aplicare la nivel local şi regional.

Componenta LIFE+ Informare şi comunicare
Principalele obiective sunt:

• difuzarea informaţiei şi sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv în cazul prevenirii incendiilor forestiere.

• susţinerea măsurilor complementare, precum acţiunile şi campaniile de informare şi comunicare, conferinţele şi formarea, inclusiv formarea în materie de prevenire a incendiilor forestiere.

(M.C.)
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 16, 16-31 AUGUST 2008

Vizualizari: 676֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI