Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Veşti îmbucurătoare de la Bruxelles

În perioada 18-20 noiembrie a.c. s-a desfăşurat, la Bruxelles, reuniunea Consiliului miniştrilor agriculturii şi pescuitului. Delegaţia română a fost condusă de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dacian Cioloş.

Principalele puncte de interes pentru agricultura românească se concretizează în obţinerea unui sprijin financiar suplimentar, dar deosebit. Este vorba de majorarea plăţilor la hectar. Creşterea plăţilor directe pe suprafaţă peste nivelul prevăzut prin Tratatul de Aderare se realizează prin suplimentarea sprijinului naţional de la 50 la 90 de euro, respectiv cu cca 40 euro/ha (din 2010). România a susţinut adoptarea acestei măsuri pentru a reduce diferenţa faţă de fermierii din vechile state membre în ceea ce priveşte subvenţiile directe şi implicit posibilitatea de a concura cu şanse mai bune pe piaţa comunitară.

Sprijin pentru regiunile vulnerabile

România beneficiază de alocarea unor noi fonduri comunitare noilor state membre destinate sprijinirii activităţii unor sectoare din regiuni vulnerabile (Art. 68 - zootehnie şi anumite culturi). Ţara noastră a obţinut sume importante, respectiv 105 milioane euro pentru perioada 2010–2015 (17,7 milioane euro/an).

Este posibilă continuarea acordării de plăţi specifice (orez, bovine, nuci, seminţe, culturi proteice), care asigură menţinerea diversităţii agricole şi rurale, mai ales în regiunile în care nu există alternative economico-sociale. De asemenea, cuantumul prevăzut pentru menţinerea plăţilor cuplate în anumite sectoare (ovine, caprine etc.) a fost majorat de la 2,5% la 3% din plafonul naţional integral al plăţilor directe (corespunzător anului 2016).

Concesii

Au fost amânate cerinţele comunitare privind bunăstarea animalelor – (pachetul C al eco-condiţionalităţii), pentru anul 2016 (faţă de 2014 iniţial); aceasta va permite realizarea investiţiilor necesare alinierii la cerinţele comunitare într-o perioadă mai lungă de timp şi menţinerea în sistem a mai multor producători.

Plafonarea stocurilor

Menţinerea sistemului de intervenţie şi a preţului actual la grâul de panificaţie, respectiv stabilirea unui plafon comunitar anual de 3 milioane tone, la preţul de intervenţie practicat în prezent (101,3 euro/tona); în cazul depăşirii plafonului se va aplica intervenţia pe baza celei mai bune oferte;

– excluderea de la aplicarea de penalităţi a beneficiarilor de sprijin comunitar în situaţia în care neconformităţile sunt în valoare de maximum 100 euro, separat, pentru plăţi directe şi respectiv dezvoltare rurală. În privinţa pachetului pesticide, România, alături de alte state membre, şi-a manifestat îngrijorarea faţă de amendamentele propuse de Parlamentul European, care ar putea conduce la reducerea drastică a numărului de produse fitosanitare cu efecte semnificative asupra productivităţii unor sectoare, precum cel al cerealelor.

(T.D., L.D)
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 677֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI