Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Arăturile de toamnă, dincolo de prejudecăţi

Arătura de calitate este aceea care se execută omogen, la adâncimea prescrisă şi la conţinutul optim de umiditate. Ea aduce solul în stare structurală, adică afânat, dar fără bulgări, capabil să asigure condiţii optime pentru germinarea seminţelor, pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor.

Factori determinanţi

Realizarea unei arături de calitate depinde de o serie de factori, de care trebuie să ţinem seama, cum sunt:

• starea solului;
• alegerea judicioasă a utilajelor;
• viteza de lucru şi buna alegere a momentului când se execută lucrarea.

Solurile care şi-au pierdut însuşirile calitative printr-o cultivare de slabă calitate se lucrează greu, pe ele nu se poate realiza o arătură bună. Ele trebuie lucrate cu multă grijă şi îmbunătăţite treptat prin toate mijloacele agrotehnice ce ne stau la îndemână. Solurile pe care se aplică un asolament raţional cu ogor negru, ogor ocupat şi solă înierbată, care primesc periodic îngrăşăminte şi pe care buruienile se combat cu severitate, se ară uşor şi se obţin arături de calitate.
Calitatea arăturii depinde, de asemenea, de textura şi structura solului. La un conţinut de umiditate mai mare sau mai mic, solurile uşoare se pot ara bine, iar la cele grele se cere o atenţie mai mare.

Sistema de maşini

Este foarte important ca fermierul să ştie să aleagă utilajele cele mai potrivite pentru starea în care se găseşte solul:

• pluguri mai grele sau mai uşoare, după adâncimea la care vrem să lucrăm;
• polidiscuri, pluguri polibrăzdare, combinatoare, cultivatoare pentru lucrările superficiale;
• nivelatorul, grapa uşoară, grapa stelată ori tăvălugul pentru lucrările de mărunţire.

Realizarea afânării optime nu depinde numai de construcţia uneltelor cu care lucrăm, de buna lor funcţionare şi de viteza de lucru, ci şi de momentul ales pentru a lucra. Numai arătura de toamnă se poate face la un conţinut mai mare sau mai mic de umiditate decât optimul, pentru că gerul compensează unele neajunsuri.
Mentalităţi

În multe cazuri, când se discută problema calităţii arăturii se identifică calitatea cu adâncimea, considerând că aceasta din urmă este factorul principal al calităţii. Acest punct de vedere nu este just. Se poate să avem o arătură adâncă de proastă calitate şi o arătură superficială de bună calitate. Depinde de caracterul lucrării ce se cere a fi executată. Stratul de sol, în profunzime, trebuie să păstreze o proporţie mai mare a spaţiului capilar pentru a reţine mai bine şi mai îndelungat umiditatea. La aprecierea calităţii arăturii trebuie să se aibă în vedere adâncimea, proporţia de bulgări mari, afânarea şi greşurile.

Arătura nu trebuie să fie bulgăroasă. Bulgării se admit numai în arăturile de toamnă pentru că îngheţul îi va sfărâma peste iarnă. În arătura de vară şi în cea de însămânţare nu trebuie să fie bulgări cu diametrul mai mare de 6 cm sau, dacă există, proporţia lor trebuie să fie mică. Se consideră greşuri nu numai porţiunile care au rămas complet nearate, dar şi acelea în care arătura a fost făcută defectuos, la o adâncime mai mică decât cea prescrisă sau pe care brazda nu a fost întoarsă.

Ing. Emil CHEŞCHEŞ, CLCA Viile Satu Mare
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 2737֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI