Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Fertilizarea cu azot a grâului de toamnă

Fertilizarea corectă a grâului de toamnă asigură 35-40% din nivelul producţiei realizate.
Aplicarea îngrăşămintelor cu azot, pe un fond echilibrat de fosfor, contribuie nu numai la sporirea producţiei, ci şi la îmbunătăţirea calităţii de panificaţie a grâului. Îngrăşămintele azotate fiind uşor solubile, pentru a împiedica pierderile prin levigare (spălare) se recomandă a se administra în mai multe etape, în funcţie de perioadele critice şi perioada de consum maxim ale grâului.

Perioadele critice pentru nutriţie la grâul de toamnă sunt:

a) la terminarea înfrăţirii, când are loc diferenţierea spicului;
b) la apariţia primului nod, când are loc diferenţierea primordiilor florale;
c) la formarea celui de-al doilea mod, când apar staminele şi se formează boabele în spic.

Perioada de consum maxim se situează în intervalul de la înspicare la coacerea în lapte.
În aceste faze plantele trebuie să fie asigurate cu hrana necesară.

Când se administrează îngrăşămintele cu azot?
În general, cantitatea de îngrăşăminte cu azot recomandată la grâul de toamnă este de 70-120 kg/ha s.a.
Acestea se administrează:

1. O cantitate mică, la dezmiriştit (20 kg/ha), pentru activitatea microorganismelor care descompun paiele, prevenind astfel „foamea de azot“.

2. Cam o treime din doză la pregătirea patului germinativ pentru semănat. Se exceptează situaţiile când grâul are ca premergătoare o leguminoasă sau când solul are o stare de fertilitate bună şi s-a lucrat din vară, asigurându-se o bună nitrificare.

3. Restul dozei se administrează în timpul perioadei de vegetaţie, şi anume:
a) în mustul zăpezii (februarie-martie) necesar pentru reluarea vegetaţiei şi pentru formarea elementelor de rod;
b) la împăiere (40-60 kg/ha), în funcţie şi de cantitatea de apă acumulată în sol în perioada de toamnă-iarnă;
c) la apariţia ultimei frunze, aplicat sub formă solidă sau ca îngrăşământ foliar, concomitent cu tratamentele foliare.

Prin aceasta se obţine creşterea capacităţii de absorbţie radiculară şi se prelungeşte menţinerea în stare verde a aparatului foliar, în special a frunzei stindard cu rol în fotosinteză şi în depunerea de substanţe în bob.

La momentul aplicării se mai ţine seama şi de starea de vegetaţie a culturii grâului, în sensul că pe culturile cu densitate redusă se administrează mai timpuriu pentru a realiza mai mulţi fraţi fertili, iar dacă densitatea este mare se întârzie aplicarea pentru a nu spori această densitate cu repercusiuni asupra creşterii sensibilităţii la boli şi la cădere. Dozele de azot aplicate se corectează cu anumiţi coeficienţi, în funcţie de o serie de factori, şi anume:

1. În funcţie de cantitatea din precipitaţii acumulată în perioada de iarnă se aplică coeficienţii:

– 1,3 – când se acumulează precipitaţii peste media zonei;
– 0,8 – când se acumulează sub medie.

Exemplu: Doza stabilită a fost de 90 kg/ha N s.a.

– când se acumulează peste medie: 90 x 1,3 = 117 kg/ha;
– când se acumulează sub medie: 90 x 0,8 = 72 kg/ha.

2. În funcţie de temperatura mediului se aplică:
– 1,4 când temperatura este scăzută;
– 0,8 când este mai cald şi există activitate microbiologică.

3. În funcţie de structura culturilor se aplică:
– 1,3-1,4 în structura fără leguminoase;
– 0,8 când există leguminoase.

4. În funcţie de gradul de fertilitate a solului se aplică:
– 1,3-1,5 pe solurile cu fertilitate scăzută;
– 0,5-0,7 pe solurile fertile.

Cultivatorii trebuie să ţină seama şi de tipul îngrăşămintelor chimice cu azot aplicate, astfel:

– pe solurile cu pH neutru se va aplica azotatul de amoniu;
– pe solurile cu pH acid se va aplica azotatul de calciu (nitrocalcar);
– pe solurile sărăturate se recomandă sulfatul de amoniu.

În ceea ce priveşte ureea, nu se recomandă a se aplica la grâu deoarece, nefiind încorporată în sol, la temperaturi de peste 15°C şi vânt se descompune enzimatic în CO2 şi NH3 care se volatizează, înregistrându-se pierderile de 20-30%.

Prof. dr. Vasile POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 29107֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI